Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworku Młyna (X)

Przeczytaj więcej informacji o dworze Młyna (X) w Gdańsku. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Dwór Młyna X w Gdańsku znajdujący się przy ul. Kwietnej, jest dziś niestety jedną z najbardziej zaniedbanych budowli dworskich w rejonie Potoku Oliwskiego. Leży nieco na zachód od głównego traktu. Dwór został wzniesiony około 1800 r. przy jednym z czterech młynów czynnych na terenie Doliny Oliwskiej, a ponad dwudziestu funkcjonujących niegdyś nad pracowitym Potokiem Oliwskim. Najprawdopodobniej do II wojny światowej dworek stanowił prywatną własność zarządcy lasów oliwskich. Dlatego nazywano go Dworem Myśliwskim. Obecnym gospodarzem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej nr 7.

Obiekt został zbudowany na planie prostokąta z cegły. Jest budynkiem jednokondygnacyjnym o dwuspadowym dachu. Zachował się taras o pełnej balustradzie z oryginalnym rokokowym słupkiem, który jest połączony poręczą ze słupkiem przedprożowym - oba ozdobione są ornamentami roślinnymi. Nad tarasem znajduje się balkon wsparty na drewnianych, ozdobnych kroksztynach z motywem jedzącej orzech wiewiórki. Na piętro prowadzą kręte schody z balustradą. W pokoju od strony północno-zachodniej konserwatorzy zabytków, prowadzący po wojnie dokumentację, utrwalili na fotografii jeden z kilku zachowanych pieców kaflowych z I poł. XIX w. Ściany dawnych sieni oraz sufity poszczególnych części dworu zdobiły malowidła o tematyce myśliwskiej. Ostatni remont kapitalny przeprowadzony był w 1974 r.

Źródła wiedzy
  • Jerzy Samp, Gdańskie dwory i pałace, 2009.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska,  zdjęcia: wizytacja terenowa 28.10.2016 r.