• Dwór w Siedliszczu
  Dwór w Siedliszczu
  Województwo lubelskie

  Późnobarokowy dwór w Siedliszczu został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku przez pułkownika husarii Wojciecha Longina Józefa Węgleńskiego - starostę długoleńskiego i kasztelana chełmskiego, który to dobra siedliskie nabył w dniu 16 stycznia 1758 roku od Wacława Rzewuskiego - hetmana polnego koronnego.

 • Dwór Droblin
  Dwór Droblin
  Województwo lubelskie

  Pierwsze wzmianki o majątku ziemskim w Droblinie sięgają XVI wieku. Należał on wtedy do Hinczów. Na przełomie XVI i XVII wieku Droblin był niewielką siedzibą, która składała się z dworu, zabudowań folwarcznych, stawów rybnych oraz ogrodu użytkowego.

Dwory i Pałace Lubelszczyzny

Obiekty rezydencjalne w województwie lubelskim

Położony w międzyrzeczu Wisły i Bugu obszar Lubelszczyzny, utożsamiany z województwem lubelskim w aktualnych granicach, to teren o bogatej historii i kulturze. Od zarania dziejów, przez średniowiecze, nowożytność, do współczesności, pojawiały się tu, krzepły i mieszały, a czasem słabły lub zanikały różne wpływy kulturowe.

W II połowie XVII w., po zniszczeniach „potopu” szwedzkiego i rabunkowych przemarszach wojsk kozackich, siedmiogrodzkich (później moskiewskich) nastąpiły bezpowrotne straty demograficzne, materialne i kulturowe. Wiele zburzonych zamków i założeń rezydencjonalnych nigdy już nie powróciło do dawnej świetności. W okresie odbudowy następowało upowszechnienie barokowej architektury sakralnej i rezydencjonalnej, zahamowane w początkach XVIII w. wojną północną. Dopiero po niej ruszyła budowa i rozbudowa późnobarokowych już pałaców, dworów, kościołów i klasztorów (założenia pałacowo-ogrodowe w Lubartowie, Puła- 29 III. wach i Radzyniu Podlaskim), a pod koniec wieku – klasycystycznych.

Nacjonalizacja majątków ziemskich po II wojnie światowej sprawiła, że wiele opuszczonych rezydencji i folwarków uległo całkowitemu zniszczeniu, pozostałe upaństwowiono, zmieniając ich pierwotną funkcję.

Obiekty zagrożone - czytaj więcej

Znaczna liczba wpisów do rejestru zabytków obejmuje zabytkową zieleń – są to 463 obiekty (6,22% zasobu krajowego). Wpisy dotyczą niemal wyłącznie parków związanych pierwotnie z dawnymi ośrodkami rezydencjonalnymi, gdzie niekiedy nie zachowały się już budynki główne, a pozostał jedynie park i część zabudowań folwarcznych.

Względnie dużą grupę stanowi także budownictwo folwarczne – reprezentowane przez 307 obiektów (5,76% w skali kraju). Nieco mniejsza liczba wpisów dotyczy architektury rezydencjonalnej – 267 zabytków (5,51% w skali kraju), choć trzeba zaznaczyć, że niemal wszystkie istniejące jeszcze dwory i pałace z terenu województwa znajdują się w rejestrze zabytków. Założenia rezydencjonalne skoncentrowane są przede wszystkim na obszarze rozciągającym się szerokim pasem od Kazimierza Dolnego w kierunku Krasnegostawu, Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego. Wśród nich znajduje się szereg zespołów o znaczeniu ponadregionalnym, takich jak rezydencje w Kocku, Łabuniach i Michalowie (Klemensowie), Opolu Lubelskim (Niezdowie), Puławach, Radzyniu Podlaskim oraz bardzo wiele małych zespołów dworskich o mniejszej randze historycznej i artystycznej, stanowiących jednak bardzo istotny element krajobrazu kulturowego regionu.

Fragmenty tekstu pochodzą z Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie lubelskim. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C), wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017.


Literatura z regionu

Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie
 • Nowość!
 • Rabat 20%

Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie

ISBN: 978-83-957609-1-4
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 68,00 54,40
Pałace Podlasia
 • Nowość!
 

Pałace Podlasia

ISBN: 978-83-64505-78-2
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 49,90
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce
 • Nowość!
 

Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce

ISBN: 978-83-923582-0-6
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 59,00
Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej
 • Nowość!
 

Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej

ISBN: 978-83-65602-26-8
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 76,00
Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych
 • Nowość!

Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych

ISBN: 978-83-63527-91-4
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 63,00
Ruiny Polski
 • Nowość!
 

Ruiny Polski

ISBN: 978-83-61889-74-8
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 92,00
Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym
 

Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym

ISBN: 978-83-6013-72-9
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 29,40
Jastków i okolice w walce o wolną i niepodległą. Ludzie, miejsca, wydarzenia.
 

Jastków i okolice w walce o wolną i niepodległą. Ludzie, miejsca, wydarzenia.

ISBN: 978-83-65713-37-7
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 36,75
Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały. Tom 2 Z przeszłości Jastkowa. Wybrane problemy lokalnej historii
 • Nowość!

Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały. Tom 2 Z przeszłości Jastkowa. Wybrane problemy lokalnej historii

ISBN: 978-83-63527-28-0
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 31,50
Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały. Tom 5 Dąbrowica 700. Wczoraj, dziś, jutro.
 • Nowość!

Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały. Tom 5 Dąbrowica 700. Wczoraj, dziś, jutro.

ISBN: 978-83-65713-10-0
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 36,75
Dwór - polska tożsamość
 
 

Dwór - polska tożsamość

ISBN: 978-83-7506-921-1
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 59,00
Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia
 
 • Rabat 20%

Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia

ISBN: 978-83-213-4787-5
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 109,00 87,20
Wokół dworu i pałacu w Łabuńkach
 • Nowość!
 

Wokół dworu i pałacu w Łabuńkach

ISBN: 978-83-65460-22-6
Ocena:

Ocena użytkowników: 4 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaNieaktywna

Cena: 24,00
Lublin Pałace i Dwory
 • Nowość!
 

Lublin Pałace i Dwory

ISBN: 978-83-912971-7-9
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 39,00
Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce
 • Super książka!
 • Nowość!

Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce

ISBN: 978-83-213-5023-3
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 110,00
W ziemiańskim dworze
 • Nowość!
 

W ziemiańskim dworze

ISBN: 978-83-01-21453-1
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 59,00
Dwór Polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku
 • Nowość!
 

Dwór Polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku

ISBN: 978-83-01-20767-0
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 59,00
Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie
 • Nowość!
 

Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie

ISBN: 978-83-957609-7
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 49,90
Budownictwo. Materiały budowlane Tom I
 • Nowość!
 

Budownictwo. Materiały budowlane Tom I

ISBN: 978-83-8244-038-6
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 29,00
Polscy ziemianie Szkice o losach i dziedzictwie
 • Nowość!
 

Polscy ziemianie Szkice o losach i dziedzictwie

ISBN: 978-83-8229-055-4
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 45,00
Przedwojenne dwory. Najpiękniejsze fotografie
 
 

Przedwojenne dwory. Najpiękniejsze fotografie

ISBN: 978-83-7243-978-9
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 35,00
Zamki, dwory i pałace / Polska nieznana
 
 

Zamki, dwory i pałace / Polska nieznana

ISBN: 978-83-8103-855-3
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 99,90
Był dwór, nie ma dworu
 • Nowość!
 

Był dwór, nie ma dworu

ISBN: 978-83-8191-417-8
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 42,90

Najnowsze wpisy z województwa lubelskiego

Zapoznaj się z najnowszymi wpisami o dworach i pałacach z naszej Bazy DIPP.

Pałac Trzeszczany
Dwór Uchanie
Pałac Werbkowice
Dwór Wieniawka

Redaktorzy DIPP Lubelskiego
Andrzej Łuczyński

Andrzej Łuczyński

Nazywam się Andrzej Łuczyński. W pracy spędzam czas w sali 2 x 2 metry. Jem jeden posiłek i to za własne pieniądze. Siedzę w pracy czasem dłużej niż przewiduje to ustawa, ale żona nie zgłasza zaginięcia. Mam duże zdolności do terroryzowania innych. Dopasowuję swoje kompetencje do potrzeb turystyki i krajoznawstwa. Mam samochód, ale samochód jeżdżący. Czytałem elementarz patrioty Kocham cię Polsko.

Jeżeli chodzi o moje zainteresowania związane z obiektami rezydencjalnymi to od 2008 roku prowadzę stronę www.dwory.cal24.pl. Jestem również współautorem publikacji Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny.

Artur Zawiaczyński

Arek Zawiaczyński

Od dziecka interesuję się historią, zwłaszcza tą regionalną. Pasji wiele, ale czasu znacznie mniej. Hobbystycznie zajmuję się renowacją antyków (meble, rzeźby, malarstwo, broń, srebra, zegary, wyroby z brązu, mosiądzu i innych metali i praktycznie wszystko co "ma duszę" i swoją historię). Jestem zrzeszonym kolekcjonerem broni i dzieł sztuki (skarbnik Chełmskiego Klubu Kolekcjonerów, członek Klubu Kolekcjonerów Policyjnych z siedzibą w Katowicach oraz członek Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich w Krakowie). Poza tym uprawiam jeździectwo, morsowanie i jeszcze inne sporty.

Piszę publikacje na tematy historyczna, między innymi na temat założeń dworsko-parkowych w powiecie chełmskim. Współpracuję z TV Lublin a w szczególności z red. Adamem Sikorskim, z którym to wielokrotnie brałem udział w kręceniu wielu odcinków z cyklu "Było, nie minęło".