Twój koszyk jest pusty

Dwór w Moroczynie
Dwór w Moroczynie
Województwo lubelskie

Wieś Moroczyn położona jest w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, na terenie gminy Hrubieszów nad rzeczką Gąską, na pograniczu Kotliny Hrubieszowskiej i Grzędy Horodelskiej. W miejscowości Moroczyn znajdują się ruiny okazałego niegdyś dworu należącego do rodziny Chrzanowskich.

Dwór w Siedliszczu
Dwór w Siedliszczu
Województwo lubelskie

Późnobarokowy dwór w Siedliszczu został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku przez pułkownika husarii Wojciecha Longina Józefa Węgleńskiego - starostę długoleńskiego i kasztelana chełmskiego, który to dobra siedliskie nabył w dniu 16 stycznia 1758 roku od Wacława Rzewuskiego - hetmana polnego koronnego.

Dwór Droblin
Dwór Droblin
Województwo lubelskie

Pierwsze wzmianki o majątku ziemskim w Droblinie sięgają XVI wieku. Należał on wtedy do Hinczów. Na przełomie XVI i XVII wieku Droblin był niewielką siedzibą, która składała się z dworu, zabudowań folwarcznych, stawów rybnych oraz ogrodu użytkowego.

Dwory i Pałace Lubelszczyzny

Obiekty rezydencjalne w województwie lubelskim

Położony w międzyrzeczu Wisły i Bugu obszar Lubelszczyzny, utożsamiany z województwem lubelskim w aktualnych granicach, to teren o bogatej historii i kulturze. Od zarania dziejów, przez średniowiecze, nowożytność, do współczesności, pojawiały się tu, krzepły i mieszały, a czasem słabły lub zanikały różne wpływy kulturowe.

W II połowie XVII w., po zniszczeniach „potopu” szwedzkiego i rabunkowych przemarszach wojsk kozackich, siedmiogrodzkich (później moskiewskich) nastąpiły bezpowrotne straty demograficzne, materialne i kulturowe. Wiele zburzonych zamków i założeń rezydencjonalnych nigdy już nie powróciło do dawnej świetności. W okresie odbudowy następowało upowszechnienie barokowej architektury sakralnej i rezydencjonalnej, zahamowane w początkach XVIII w. wojną północną. Dopiero po niej ruszyła budowa i rozbudowa późnobarokowych już pałaców, dworów, kościołów i klasztorów (założenia pałacowo-ogrodowe w Lubartowie, Puła- 29 III. wach i Radzyniu Podlaskim), a pod koniec wieku – klasycystycznych.

Nacjonalizacja majątków ziemskich po II wojnie światowej sprawiła, że wiele opuszczonych rezydencji i folwarków uległo całkowitemu zniszczeniu, pozostałe upaństwowiono, zmieniając ich pierwotną funkcję.

Obiekty zagrożone - czytaj więcej

Znaczna liczba wpisów do rejestru zabytków obejmuje zabytkową zieleń – są to 463 obiekty (6,22% zasobu krajowego). Wpisy dotyczą niemal wyłącznie parków związanych pierwotnie z dawnymi ośrodkami rezydencjonalnymi, gdzie niekiedy nie zachowały się już budynki główne, a pozostał jedynie park i część zabudowań folwarcznych.

Względnie dużą grupę stanowi także budownictwo folwarczne – reprezentowane przez 307 obiektów (5,76% w skali kraju). Nieco mniejsza liczba wpisów dotyczy architektury rezydencjonalnej – 267 zabytków (5,51% w skali kraju), choć trzeba zaznaczyć, że niemal wszystkie istniejące jeszcze dwory i pałace z terenu województwa znajdują się w rejestrze zabytków. Założenia rezydencjonalne skoncentrowane są przede wszystkim na obszarze rozciągającym się szerokim pasem od Kazimierza Dolnego w kierunku Krasnegostawu, Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego. Wśród nich znajduje się szereg zespołów o znaczeniu ponadregionalnym, takich jak rezydencje w Kocku, Łabuniach i Michalowie (Klemensowie), Opolu Lubelskim (Niezdowie), Puławach, Radzyniu Podlaskim oraz bardzo wiele małych zespołów dworskich o mniejszej randze historycznej i artystycznej, stanowiących jednak bardzo istotny element krajobrazu kulturowego regionu.

Fragmenty tekstu pochodzą z Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie lubelskim. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C), wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017.Najnowsze wpisy z województwa lubelskiego

Zapoznaj się z najnowszymi wpisami o dworach i pałacach z naszej Bazy DIPP.

Dwór Wilczyska
Pałac Jastrzębie
Dwór Żulice
Dwór Zwiartów

Redaktorzy DIPP Lubelskiego

Andrzej Łuczyński

Andrzej Łuczyński

Nazywam się Andrzej Łuczyński. W pracy spędzam czas w sali 2 x 2 metry. Jem jeden posiłek i to za własne pieniądze. Siedzę w pracy czasem dłużej niż przewiduje to ustawa, ale żona nie zgłasza zaginięcia. Mam duże zdolności do terroryzowania innych. Dopasowuję swoje kompetencje do potrzeb turystyki i krajoznawstwa. Mam samochód, ale samochód jeżdżący. Czytałem elementarz patrioty Kocham cię Polsko.

Jeżeli chodzi o moje zainteresowania związane z obiektami rezydencjalnymi to od 2008 roku prowadzę stronę www.dwory.cal24.pl. Jestem również współautorem publikacji Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny.

Artur Zawiaczyński

Arek Zawiaczyński

Od dziecka interesuję się historią, zwłaszcza tą regionalną. Pasji wiele, ale czasu znacznie mniej. Hobbystycznie zajmuję się renowacją antyków (meble, rzeźby, malarstwo, broń, srebra, zegary, wyroby z brązu, mosiądzu i innych metali i praktycznie wszystko co "ma duszę" i swoją historię). Jestem zrzeszonym kolekcjonerem broni i dzieł sztuki (skarbnik Chełmskiego Klubu Kolekcjonerów, członek Klubu Kolekcjonerów Policyjnych z siedzibą w Katowicach oraz członek Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich w Krakowie). Poza tym uprawiam jeździectwo, morsowanie i jeszcze inne sporty.

Piszę publikacje na tematy historyczna, między innymi na temat założeń dworsko-parkowych w powiecie chełmskim. Współpracuję z TV Lublin a w szczególności z red. Adamem Sikorskim, z którym to wielokrotnie brałem udział w kręceniu wielu odcinków z cyklu "Było, nie minęło".

Ilona Winogrodzka

Ilona Winogrodzka

Od 2009 roku nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie.

Brała udział w realizacji projektu „Zwykłe-Niezwykłe Ziemi Hrubieszowskiej” organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie – przygotowała tłumaczenia treści zawartej w albumie z języka polskiego na język angielski (2011 r.)

Autorka książki pt. „Wtopieni w historię dworu w Moroczynie”, która została wydana pod Honorowym Patronatem Starosty Hrubieszowskiego oraz Wójta Gminy Hrubieszów (2020 r.)

Napisała artykuł pt. „Dwór Chrzanowskich w Moroczynie”, który ukazał się w kwartalniku historyczno-społecznym „Wiadomości Ziemiańskie” wydawanym w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (2021 r.)

Od kilku lat współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie, która wydaje biuletyn „Biblioteka Aktywna”, gdzie publikuje przykładowe scenariusze lekcji języka angielskiego oraz projekty edukacyjne.

W 2022 r. nawiązała współpracę z portalem DIPP - Dwory i Pałace Polski, gdzie ukazał się jej artykuł oraz zdjęcia dotyczące kompleksu dworsko – parkowego w Moroczynie.

logo dwory i pałace polski

Copyright © 2020 Dwory i Pałace Polski. Powered by Indico S.C.  & Joomla! CMS 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Znajdż nas na:

Instagram Facebook Facebook youtube

Kontakt

Indico S.C. , Przyjaźni9, 84-215 Gowino
NIP: 5882424318, REGON: 366309509

Kontakt z redakcją:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.