Twój koszyk jest pusty

Regulamin serwisu internetowego

Data publikacji: 21 styczeń, 2021

Dzień dobry!
DIPP.INFO to serwis internetowy będący katalogiem dworów i pałaców w Polsce. Częścią serwisu jest sklep internetowy, w którym możliwy jest zakup publikacji książkowych. Serwis wyposażony jest również w mechanizm ogłoszeń, który umożliwia dodawanie i przeglądanie ogłoszeń związanych z dworami i pałacami. Na stronach serwisu możliwe jest również eksponowanie kreacji reklamowych.
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o zasadach funkcjonowania serwisu, w szczególności dokonywania zakupów w sklepie stanowiącym część serwisu, dodawania i promowania ogłoszeń, publikowania kreacji reklamowych, sposobach płatności, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pozdrawiamy
zespół DIPP.info

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem,
 3. Przedsiębiorca Konsumencki - osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Przedsiębiorca Konsumencki jest również Klientem,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dipp.info.pl/regulamin
 5. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://dipp.info.pl/
 6. Administrator – Tomasz Kowalski i Andrzej Herzberg, wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „INDICO S.C.”, ul. Wałowa 10/3, 84-200 Wejherowo, NIP: 5882424318.
§ 2
Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych zaprezentowanych na stronach Serwisu oraz świadczy usługi w zakresie publikacji ogłoszeń lub dodawania treści reklamowych, zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Klientów.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
   - dostęp do Internetu,
  -  standardowy system operacyjny,
  -  standardowa przeglądarka internetowa,
  -  przeglądarka plików .pdf,
  -  posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Klient może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Administratora jest również umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia z Administratorem umowy. Zamówienie może dotyczyć produktów fizycznych prezentowanych na stronach Serwisu, jak również publikacji ogłoszenia lub treści reklamowych.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Administrator świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Rejestracja konta prowadzi do zawarcia z Administratorem umowy o prowadzenie konta użytkownika w serwisie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może w każdej chwili ją wypowiedzieć poprzez usunięcie konta użytkownika.
 4. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie. Klient może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Administrator będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu.
 5. Wraz z założeniem konta w Serwisie zostaje automatycznie uruchomiony darmowy plan subskrypcyjny na okres 180 dni. W ramach tego planu Klient może dodawać bezpłatnie ogłoszenia oraz korzystać z funkcji wskazanych w Serwisie. Szczegóły zostały opisane w § 9 Regulaminu.
 6. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach i produktach związanych z Serwisem. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.
 7. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem serwisu są odpłatne. Usługi świadczona drogą elektroniczną na rzecz Klienta są nieodpłatne, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu, w szczególności, gdy chodzi o odpłatne plany subskrypcyjne, odpłatne funkcje związane z ogłoszeniami lub reklamami.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 10. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  W reklamacji Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Serwisu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 11.  Administrator dokłada wszelkich starań by zapewnić całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. O planowanych przerwach technicznych Klient, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.
§ 4
Prawa własności intelektualnej
 1. Administrator poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Serwisu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratora lub Klientowi, który dodał ogłoszenie.
 2. Administrator poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Klienta bez zgody podmiotu uprawnionego, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 5
Zamawianie produktów fizycznych
 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada konto użytkownika w Serwisie. Klient może założyć konto użytkownika również na etapie składania zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się z Administratorem.
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia z Administratorem umowy.
 5. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. W razie nieopłacenia zamówienia przez czas 30 minut od momentu udostępnienia formy płatności, zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.
 6. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Administratora co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Administratora. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Administratora na podjęcie kontaktu z Klientem, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
§ 6
Dostawa i płatność
 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Administrator wskaże inaczej.
 4. Administrator ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.
 5. Płatności elektroniczne, obsługiwane są przez operatora serwisu Przelewy24.pl, tj. spółkę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP: 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 6. Faktura zostanie doręczona Klientowi drogą elektroniczną.
§ 7
Produkty fizyczne
 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Administratora dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Administratora terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Administrator może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
§ 8
Ogłoszenia
 1. Klienci mogą dodawać w Serwisie ogłoszenia, które są zgodne z profilem serwisu i dotyczą ofert związanych z dowrami i pałacami, ich sprzedażą, dzierżawą oraz działalnościa prowadzoną na terenie tego typu obiektów.
 2. Ogłoszenia w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy będącej przedmiotem ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Klientem (ogłoszeniodawcą) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego przy każdym ogłoszeniu lub poza Serwisem (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej) i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Administrator nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie.
 3. Serwis nie umożliwia Klientom zawarcia za jego pośrednictwem umowy będącej przedmiotem ogłoszenia. Administrator nie pośredniczy w żaden sposób w zawarciu umowy między Klientami.
 4. Dodawane ogłoszenia są widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu pod przyciskiem „Dodaj Ogłoszenie”. W zależności od rodzaju ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe i kliknięcie pola „Zapisz i publikuj”. Klienci otrzymują potwierdzenie dodania ogłoszenia na adres poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z ogłoszenia i zamieszczenie ogłoszenia, a także dodatkowe sposoby wyróżnienia ogłoszenia zamieszczanego przez Klienta w Serwisie są odpłatne, za wyjątkiem funkcji wprost opisanych w Serwisie jako nieodpłatne. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności może być uiszczona w formie jednorazowej płatności lub poprzez wykupienie planu subskrypcyjnego. Zasady korzystania z odpłatnych funkcji w ramach planu subskrypcyjnego zostały opisane w § 9 Regulaminu. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności ogłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji dostępnych w ramach poszczególnych planów subskrypcyjnych opisane zostały w Serwisie.
 6. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności ogłoszenia możliwy jest po dokonaniu jednorazowej opłaty przez Klienta, chyba że dana funkcjonalność objęta jest planem subskrypcyjnym, w ramach którego Klient korzysta z Serwisu. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Administratora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Klient jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wybrania odpłatnej funkcjonalności. Ogłoszenia opłacone jednorazową opłatą dodawane są w Serwisie:
  a) niezwłocznie, jeżeli Klient zapłacił przy wykorzystaniu szybkiego przelewu internetowego,
  b) w ciągu jednego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty, jeżeli Klient zapłacił zwykłym przelewem bankowym.
 7. Cennik odpłatnych funkcji dostępnych w Serwisie dostępny jest pod adresem: https://dipp.info.pl/cennik-reklam-i-ogloszen.
 8. Metody płatności zostały opisane w § 6 Regulaminu.
 9. Klient zamieszczający ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków ogłoszenia. Zamieszczenie ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Klienta. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść muszą być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich Administratora, innych Klientów oraz osób trzecich.
 10. Klient obowiązany jest do zamieszczenia ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju ogłoszeń oraz w języku polskim.
 11. Klient obowiązany jest do niezamieszczania w ramach ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów.
 12. Klient może usunąć dodane przez siebie ogłoszenie w dowolnym momencie. W tym celu musi się zalogować do swojego konta użytkownika i w panelu użytkownika odnaleźć swoje ogłoszenie. W opcjach ogłoszenia widoczny będzie przycisk odpowiedzialny za usunięcie ogłoszenie. Usunięcie ogłoszenia przed czasem nie stanowi podstawy dla zwrotu równowartości niewykorzystanego czasu dostępności ogłoszenia w Serwisie.
 13. Administrator ma prawo edytować ogłoszenia w celu usunięcia elementów niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
§ 9
Plany subskrypcyjne
 1. Administrator przewiduje możliwość dodawania ogłoszeń oraz korzystania z odpłatnych funkcji związanych z ogłoszeniami w ramach planów subskrypcyjnych opisanych w Serwisie.
 2. Klient, który założy konto w Serwisie automatycznie zostaje zapisany do bezpłatnego planu subskrypcyjnego na okres 180 dni. W ramach bezpłatnego planu subskrypcyjnego Klient może dodawać ogłoszenia i korzystać z dodatkowych funkcji na zasadach opisanych w Serwisie. Po upływie okresu 180 dni, na który został uruchomiony darmowy plan subskrypcyjny, Klient traci możliwości korzystania z funkcji dostępnych w tym planie. Po zakończeniu darmowego planu subskrypcyjnego, Klient nie może ponownie go aktywować.
 3. Klient korzystający z darmowego planu subskrypcyjnego może w każdym momencie zdecydować się na przejście na modele odpłatne. W tym celu Klient musi zalogować się do swojego konta, wybrać plan subskrypcyjny, który go interesuje i opłacić go. Zakupiony plan zostanie aktywowany w dniu zaksięgowania wpłaty. Niewykorzystany okres darmowego planu subskrypcyjnego nie ma wpływu na czas trwania odpłatnego planu, ani nie jest podstawą dla jakichkolwiek zwrotów lub rekompensat dla Klienta.
 4. Poszczególne plany subskrypcyjne zapewniają zróżnicowany zakres dostępu do odpłatnych funkcji. Klient, który wykupił plan subskrypcyjny, dodając ogłoszenie może skorzystać z dodatkowych funkcji zgodnie z opisem wybranego planu subskrypcyjnego w Serwisie. Ogłoszenia Klienta korzystającego z któregoś z planów subskrypcyjnych dodawane są w Serwisie niezwłocznie.
 5. Dla zakupu odpłatnych planów subskrypcyjnych konieczne jest wcześniejsze założenie konta użytkownika w Serwisie.
 6. Odpłatne plany subskrypcyjne nie ulegają automatycznemu przedłużeniu po upływie okresu na jaki zostały wykupione. Klient zostanie powiadomiony o kończącym się okresie ważności wykupionego planu subskrypcyjnego poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail przypisany do jego konta.
 7. Upływ okresu aktywności planu subskrypcyjnego powoduje zakończenie emisji wszystkich ogłoszeń aktywnych na ostatni dzień planu subskrypcyjnego.
 8. Po upływie okresu na jaki został aktywowany dany plan subskrypcyjny Klient może nadal korzystać ze swojego konta oraz kontaktować się z innymi Klientami, jednak nie może dodawać ogłoszeń, ani korzystać z innych odpłatnych funkcji, za wyjątkiem ogłoszeń jednorazowych, niezwiązanych z planem subskrypcyjnym.
 9. Płatności z tytułu planów subskrypcyjnych wnoszone są z góry za cały okres subskrypcji. Opłata odpowiada wynagrodzeniu należnemu Administratorowi za zapewnienie Klientowi możliwości korzystania z funkcji Serwisu dostępnych w ramach wybranego planu subskrypcyjnemu, niezależnie od tego, czy Klient faktycznie z tych funkcji korzysta.
 10. Subskrypcja wykupywana jest na czas określony odpowiadający temu wskazanemu w opisie planu subskrypcyjnego zawartego w Serwisie.
 11. Celem uniknięcia wątpliwości, Administrator zaznacza, że opisane w niniejszym paragrafie plany subskrypcyjne obejmują wyłącznie funkcje związane z dodawaniem ogłoszeń. Nie obejmują one jakichkolwiek funkcji lub korzyści związanych z produktami fizycznymi oraz usługami opisanymi w § 10 lub § 11 Regulaminu.
 12. Do ogłoszeń dodawanych w ramach planów subskrypcyjnych odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 8 ust. 8-13 Regulaminu.
§ 10
Dodawanie treści reklamowych
 1. Klient może odpłatnie umieszczać treści reklamowe w Serwisie. Cennik oraz dokładne informacje dotyczące dostępnych wariantów zostały opisane w Serwisie.
 2. Umieszczane treści reklamowe muszą prezentować informacje w sposób jasny, zrozumiały, rzetelny i niewprowadzający w błąd. Treść reklamy nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Reklama musi odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Klienta. Reklama, jej przedmiot i treść muszą być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich Administratora, innych Klientów oraz osób trzecich.
 3. W celu dodania treści reklamowych w Serwisie Klient musi wybrać interesujący go wariant i złożyć zamówienie. Dla zamówienia treści reklamowych konieczne jest podanie danych niezbędnych dla ustalenia sposobu i formy wyświetlania reklamy. Po podaniu informacji i złożeniu zamówienia, Klient zobowiązany jest uiścić wskazaną w Serwisie cenę. Sposoby płatności zostały opisane w § 6 Regulaminu.
 4. Zamówione treści reklamowane pojawią się w Serwisie w ciągu 4 dni od zaksięgowania wpłaty ceny o ile opis w serwisie nie stanowi inaczej.
 5. Informacje dotyczące sposobu prezentowania reklam, widocznych elementów, okresu dostępności oraz innych kwestii związanych z odpłatnym umieszczeniem w Serwisie reklam, zostały przedstawione w Serwisie.
 6. Cena oraz warunki prezentowania treści reklamowych w Serwisie mogą podlegać indywidualnym negocjacjom. W celu podjęcia takich negocjacji Klient musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korzystając z dedykowanego formularza dostępnego w Serwisie..
 7. Administrator ma prawo odmówić dodania reklamy, jeżeli ta nie spełnia wymagań wskazanych w ust. 2 powyżej.
§ 11
Pozostałe usługi
 1. Administrator oferuje Klientowi również możliwość zlecenia innych usług, w szczególności usług polegających na przygotowaniu sesji zdjęciowych obiektów, filmowaniu z drona lub stworzeniu artykułów sponsorowanych.
 2. Umowy dotyczące usług opisanych w ust. 1 zawierane są poza Serwisem w drodze wymiany wiadomości e-mail. W celu zawarcia takiej umowy Klient może się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://dipp.info.pl/kontakt-reklamy lub przesłać wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Warunki świadczenia opisanych w tym paragrafie usług ustalane są indywidualnie między Klientem i Administratorem w drodze wymiany wiadomości.
 4. W zakresie nieustalonym przez Klienta i Administratora odpowiednie zastosowanie znajduje Regulamin.
§ 12
Odstąpienie od umowy
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca Konsumencki, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (umowy o świadczenie usług).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi w przypadku odpłatnych funkcji ogłoszenia lub reklamy jest dodanie lub uruchomienie tych treści w Serwisie w taki sposób, że każdy Klient może się z nimi zapoznać.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania tutaj jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ma obowiązek zwrócić produkt Administratora lub przekazać go osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 8. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Serwisie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
§ 13
Odpowiedzialność za wady
 1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient może kontaktować się z Administratorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Administratora za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Przepisy w zakresie rękojmi Administratora za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorców Konsumenckich.
§ 14
Niedozwolone zachowania
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
  a) przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
  b) wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia nachalnych lub uciążliwych działań marketingowych, w szczególności masowe publikowanie w Serwisie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
  c) publikowanie w Serwisie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
  d) korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub Administratora,
  e) podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
  f) korzystanie z treści dostępnych w Serwisie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Serwisem,
  g) udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.
 2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Serwisu przez Klienta, Administrator może zablokować Klientowi dostęp do konta użytkownika lub możliwość korzystania z poszczególnych funkcji Serwisu. Klient zostanie poinformowany o blokadzie na adres poczty elektronicznej przypisany do konta użytkownika wraz z wyjaśnieniem przyczyn blokady.
 3. Blokada może nastąpić na czas określony wskazany przez Administratora, odpowiedni w stosunku do rangi naruszenia, którego dopuścił się Klient, nie dłuższy niż 14 dni lub nieokreślony, jeżeli anulowanie blokady wymaga podjęcia przez Klienta określonych działań, o czym Klient zostanie poinformowany.
 4. W czasie blokady nie jest możliwe wystawianie nowych ogłoszeń lub korzystanie z innych funkcji, które zostały zablokowane. Blokada może powodować ponadto wstrzymanie emisji wszystkich ogłoszeń lub reklam dodanych przez Klienta, co nie stanowi podstawy do jakiejkolwiek rekompensaty finansowej dla Klienta. Jeżeli Klient wniósł uprzednio na rzecz Administratora opłatę za korzystanie z zablokowanych mu funkcji, opłata przypadająca na okres blokady traktowana jest jako kara umowna za niedozwolone korzystanie z Serwisu.
 5. Klient ma prawo do wyjaśnienia przyczyn blokady. Jeżeli strony dojdą do porozumienia, Administrator anuluje blokadę.
 6. Jeżeli anulowanie blokady wymaga podjęcia przez Klienta określonych działań, Klient zobowiązany jest poinformować Administratora o podjęciu stosownych działań. Po pozytywnej weryfikacji, Administrator anuluje blokadę.
 7. W przypadku blokady trwającej ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania lub wyjaśnienia okoliczności stanowiących powód blokady przez Klienta, Administrator ma prawo wypowiedzieć Klientowi umowę o prowadzenie konta użytkownika z 7- dniowym terminem wypowiedzenia i usunąć konto użytkownika, co nie stanowi podstawy do jakiejkolwiek rekompensaty finansowej dla Klienta. Jeżeli Klient wniósł uprzednio na rzecz Administratora opłatę w związku z korzystaniem z Serwisu, opłata przypadająca na okres niewykorzystany w wyniku wypowiedzenia umowy, traktowana jest jako kara umowna za niedozwolone korzystanie z Serwisu. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy na zasadach powyżej określonych przysługuje Administratorowi również w sytuacji trzech kolejnych blokad konta użytkownika z uwagi na niedozwolone korzystanie z Serwisu.
§ 15
Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Administrator.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  a) zawarcie i wykonanie umowy, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną, zapewnianie korzystania z funkcji odpłatnych, publikacja ogłoszeń lub reklam, realizacja umów sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  d) obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  e) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe, podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Administratora pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. Dane osobowe Klienta usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.
 6. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Administratorem, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Klienta. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  a) Google Analytics,
  b) Google Analytics,
  c) Google Tag Manager,
  d) Facebook Custom Audiences,
  e) Push Alert,
  f) cookies narzędzi społecznościowych,
  g) YouTube.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://dipp.info.pl/polityka-prywatnosci 
§ 16
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 17
Postanowienia końcowe
 1. Jeżeli Klient przeglądający zawartość Serwisu, stwierdzi, że dostępne w Serwisie treści naruszają jego prawa, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, może zgłosić ten fakt Administratorowi, przesyłając wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Administrator zapozna się ze zgłoszeniem, dokona jego oceny, odbierze od Klienta ewentualne dodatkowe wyjaśnienia i podejmie stosowne kroki, informując o tym Klienta.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Klienci, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 4. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumenckich, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2021
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdą się poniżej Regulaminu.

 

logo dwory i pałace polski

Copyright © 2020 Dwory i Pałace Polski. Powered by Indico S.C.  & Joomla! CMS 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Znajdż nas na:

Instagram Facebook Facebook youtube

Kontakt

Indico S.C. , Przyjaźni9, 84-215 Gowino
NIP: 5882424318, REGON: 366309509

Kontakt z redakcją:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.