gmina Gdańsk
Dwór Święty Zdrój , Gdańsk
Spod wzgórza zwanego Sobótką wypływa potok Studzienecki, którego źródła służyły do produkcji wody stołowej, popularnej nie tylko w Gdańsku, eksportowanej do północnych Niemiec.
Pałac Mniszchów, Gdańsk
Pałac znajdujący się na Długich Ogrodach został zbudowany w latach 1751-1760 jako rezydencja marszałka królewskiego, starosty grudziądzkiego Jerzego Wandalina Mniszcha.
Dwór Srebrniki, Gdańsk
Na terenie obiektu funkcjonował Specjalistyczny Psychiatryczno-Neurologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej przez około 50 lat.
Dwór Schwabego, Gdańsk
Jeżeli chodzi o samą Dolinę Schwabego, znajdującą się w Oliwie to istniała ona już przed 1597 rokiem. Swoją nazwę zawdzięcza gdańskiemu rajcy Jakubowi Schwabe.
Dwór Zakoniczyn, Gdańsk
Dane budowniczego dworu nie są znane. Wiadome jest jednak, iż w czasach swojego rozkwitu majątek liczył 251 ha gruntów rolnych i należały do niego również Łostowice. Był własnością pruskiego rodu Wandtów. Ostatnim właścicielem był Artur Wandt.
Dwór Matarnia
Dwór w Gdańsku Matarni znajdujący się przy ulicy Agrarnej 2 został zbudowany w 1890 roku. Istnieje przypuszczenie, iż na terenie folwarku znajdował się niegdyś inny dwór.
Dwór Olszynka, Gdańsk
Gdy Olszanka została włączona do miejscowości Gdańsk na północ od dzisiejszego założenia folwarcznego powstała kolonia domków o kolumnie szkieletowej, która istnieje do dziś. Folwark należał do rodziny Neufeldtów do 1945 roku.
Dwór (VI) w Gdańsku
Część wsi Polanki niemal trzy i pół wieku temu należała do Henryka Heinego. W 1631 roku teren u wylotu Reinketal nabył Jan Baly. W 1659 roku wdowa po nim sprzedała ich posiadłość Arndowi de Huysen.
Dwór Mon Plaisir, Gdańsk
Dwór Mon Plaisir od zachodu zamykał oś widokową Wielkiej Alei Lipowej- rzędy identycznych, regularnie posadzonych drzew wzdłuż drogi prowadzącej do Wrzeszcza o niebagatelnych rozmiarach, które były chlubą wszystkich gdańszczan.
Dwór Schopenhauerów (III) w Gdańsku
W 1625 r. za zgodą opata oliwskiego Adama Trepnitza, posiadłość przeszła na własność Helmicha von Twenhusena. Ten z kolei odsprzedał majątek po pięciu latach Janowi Schalckowi. Następnie posiadłość należała do Georga von Wachschlagera.
Dwór Kiełpino Górne
Kiełpino Górne to obecnie osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Kokoszki. Dawna wieś w dokumentach po raz pierwszy pojawia się w czasach panowania krzyżackiego.
Dwór (II) Quellbrunn w Gdańsku
W 1631 r. opat oliwski Aleksander Grabiński wystawił dokument, którego mocą wydzielony został obszar posiadłości zakonnych na Polankach, stanowiący część rozległych dóbr zakonu cystersów, odtąd te tereny mógł użytkować Jan Wagner.