♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Pałac Czarnylas
Wieś ucierpiała poważnie w wojnach ze Szwedami (1655 - 1660), w czasie których prawdopodobnie zaginął dokument osadczy.
Dwór Olszynka, Gdańsk
Gdy Olszanka została włączona do miejscowości Gdańsk na północ od dzisiejszego założenia folwarcznego powstała kolonia domków o kolumnie szkieletowej, która istnieje do dziś. Folwark należał do rodziny Neufeldtów do 1945 roku.
Dwór Tropy Sztumskie
Budynek gorzelni w Tropach zachował się w dobrym stanie i częściowo pełni dziś funkcję mieszkalną. Pozostałe zabudowania gospodarcze są w ruinie lub nie istnieją.
Pałac Czerniki
W 1258 roku książę pomorski Sambor II zapisał wieś cystersom z Pogódek, którzy później przenieśli się do Pelplina.
Dwór Święty Zdrój , Gdańsk
Spod wzgórza zwanego Sobótką wypływa potok Studzienecki, którego źródła służyły do produkcji wody stołowej, popularnej nie tylko w Gdańsku, eksportowanej do północnych Niemiec.
Dwór Mon Plaisir, Gdańsk
Dwór Mon Plaisir od zachodu zamykał oś widokową Wielkiej Alei Lipowej- rzędy identycznych, regularnie posadzonych drzew wzdłuż drogi prowadzącej do Wrzeszcza o niebagatelnych rozmiarach, które były chlubą wszystkich gdańszczan.
Dwór Srebrniki, Gdańsk
Na terenie obiektu funkcjonował Specjalistyczny Psychiatryczno-Neurologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej przez około 50 lat.
Dwór Jeziorno
Budynek z prostokątną wieżą pokryty został żółtą i czerwoną cegłą. Majątek to dawne dobra rycerskie. W średniowieczu spełniał funkcje dworu komturów dzierzgońskich.
Dwór Stążki
Zachowany zabytek, posiada ślady swojej pierwotnej, średniowiecznej architektury w postaci gotyckiej piwnicy datowanej na XIV wiek, znajdującej się w części wschodniej budowli.
Dwór Koślinka
Według napisanej przez dr F.W.F Schmitta i wydanej w 1868 roku "Geschichte des Stuhmer Kreises" nazwa wsi pochodzi od nazwy wierzb, które porastają ten podmokły teren.
Dwór Zakoniczyn, Gdańsk
Dane budowniczego dworu nie są znane. Wiadome jest jednak, iż w czasach swojego rozkwitu majątek liczył 251 ha gruntów rolnych i należały do niego również Łostowice. Był własnością pruskiego rodu Wandtów. Ostatnim właścicielem był Artur Wandt.
Dwór Gisiel
Dwór w kształt litery E o mansardowej konstrukcji dachu zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku. Na przedniej część elewacji znajdował się ryzalit z trójkątnym szczytem z okulusem w polu.