♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Dwór Głosków pow. piaseczyński
W 1783 roku Głosków należał do Teppera, zapewne słynnego bankiera Piotra Fergussona-Teppera. W 1909 roku w rękach Ernesta Moesa.
Dwór Godzisz
W początkach XX wieku Godzisz był własnością Zamoyskich, w tym 1909 roku hr. Andrzeja Zamoyskiego.
Dwór Głosków pow. garwoliński
W 1783 roku i jeszcze w XIX wieku Głosków był własnością Młyńskich, potem Przebendowskich i Stalkowskich, a w XX wieku Bazylego Afanasjewa.
Dwór Gołaszew
W XVIII wieku właścicielami Gołaszewa byli w części Gołaszewscy, w części – Ossolińscy. W połowie XIX wieku majątek należał do Leopolda Śmiecińskiego.
Dwór Główina
Główina w 1783 roku była własnością Zgromadzenia Księży Misjonarzy z Płocka. W początkach XX wieku należała do Dmowskich, w tym w 1909 roku do Wacława Dmowskiego.
Dwór Gołębiówka
W XVIII wieku Gołębiówka była własnością Rudzińskich, w tym w 1783 roku zapewne wojewodzica mazowieckiego Antoniego Rudzińskiego.
Pałac Głuchów
W XVIII wieku Głuchów był własnością Prażmowskich, w tym w 1783 roku sędziego ziemskiego czerskiego Franciszka Prażmowskiego.
Dwór Gołków
W 1783 Gołków był własnością Teppera, zapewne słynnego bankiera warszawskiego Piotra Fergussona-Teppera.
Dwór Głuchy
Niegdyś Laskowo Głuche, później jako folwark dóbr Laskowo nazywane Głuchy i Laskowo-Głuchy. Dziś miejscowość Głuchy.
Dwór Gołotczyzna
W XVIII wieku Gołotczyzna była własnością Ostaszewskich, a w wieku XX Aleksandry Bąkowskiej. Tu mieszkał jej mąż Aleksander Świętochowski.
Dwór Głudna
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku Głudna należała do Heleny Czarkowskiej. Majątek liczył wówczas 163 hektary.
Dwór Główczyn
W początkach XX wieku Główczyn był własnością Karczewskich, w tym w 1909 roku Zdzisława Karczewskiego.