♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Pałac Wietrzno
Wietrzno stanowiło niegdyś lenno rodu Glasenapp. W 1772 roku z powodu bankructwa wdowa po Heinrichu Andreasie von Glasenapp musiała sprzedać majątek.
Dwór Bokinia
Miejscowość Bokinia dawniej nosiła nazwę Władzin. We wsi znajdował się drewniany dwór i zabudowania gospodarcze.
Dwór Dąbrowa
We wsi Dąbrowa położonej w gminie Uchanie znajduje się park i opuszczone budynki po dawnym folwarku. Park jest zarośnięty, a zabudowania folwarczne niszczeją.
Dwór Białowody
Wieś Białowody położona jest w pobliżu rezerwatu ssaków „Gliniska". W 1894 r. w miejscowości tej został wybudowany drewniany dwór.
Pałac Dołhobyczów
Wieś Dołhobyczów położona jest u podnóża wzniesień Grzędy nad rzeką Kryniczką dopływem Bugu.
Dwór Strzelce
Strzelce położone są w gminie Białopole w pobliżu granicy z Ukrainą. Po raz pierwszy wieś wzmiankowana była jako Strzelcze. Około 1588 r. miejscowość należała do dóbr Dubienki.
Dwór Żochy
W 1869 majątek został oddzielony od dóbr Żochy Wielkie. Jako jeden z właścicieli wymianiany jest Kacper Ciemieniewski.
Dwór Smoryń
Wieś Smoryń położona obecnie w gminie Frampol do początku XIX w. należała do rodziny Ossolińskich i Rosenwerthów. Następnie przeszła w ręce rodziny Brandtów.
Pałac Czumów
Wieś Czumów położona jest nad rzeką Bug. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1400 r.
Dwór Panasówka
Wieś Panasówka, początkowo zwana była Porębą. Początki wsi dał ordynacki folwark powstały w II połowie XVIII w., należący do klucza zwierzynieckiego.
Pałac Podwilcze
Podwilcze to wieś rycerska i kościelna będąca starym lennem rodu von Podewils.
Dwór Siedliszcze
Późnobarokowy dwór w Siedliszczu został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku przez pułkownika husarii Wojciecha Longina Józefa Węgleńskiego.