powiat krasnostawski
Dwór Żulin
Dawniej istniał także inny dwór, ale pozostało po nim tylko miejsce. Obecnie dwór jest przebudowany i zamieszkany, ale park nadal zostaje zaniedbany.
Pałac Tarnogóra
Na uwagę zasługuje wystrój samego holu, gdzie znajduje się mauretańskie przejście arkadowe, zakończone drewnianą, profilowaną ramą i dwiema kolumienkami.
Dwór Zagroda
W całość założenia wchodzą dodatkowo rozległe stawy potęgujące jego malowniczość. Jest to wymarzony zakątek do spacerów i wypoczynku.
Dwór Wierzbica
Dwór powiązany był też widokowo z cerkwią wierzbicką, wzniesioną na południowy-zachód od siedziby dworskiej.
Dwór Wronówka, Zaburze
Do II wojny światowej w skład majątku wchodził m.in. drewniany dwór wybudowany w latach 30. XX w., ogrodu spacerowego i użytkowego o cechach krajobrazowych.
Dwór Wielkopole
Wieś Wielkopole położona jest w gminie Gorzków, nad rzeką Żółkiewką, dopływem Wieprza.
Dwór Wola Żółkiewska
Przed wybuchem II wojny światowej w jego skład wchodziły: dwór, młyn, oficyna, rządcówka i stajnia.
Pałac Surhów
Wieś Surhów położona jest w gminie Kraśniczyn opodal rzeki Wojsławki, niewielkiego dopływu Wieprza.
Dwór Wirkowice
W 1653 r. istniał we wsi dwór, bu­dynki dworskie: obora, gumno, browar i winnica oraz młyn o 2 kołach, sad i pasieka.
Pałac Orłów Murowany
Znaną budowlą we wsi jest klasycystyczny pałac hrabiego Kickiego, przekazany w testamencie na rzecz wspólnoty wiejskiej.
Dwór Wierzchowiny
Dwór usytuowany jest na lekkim wzniesieniu wśród otaczają­cego go parku krajobrazowego. Jest to budynek murowany, piętrowy, kry­ty dachem dwuspadowym...
Dwór Orłów Murowany
Obecny dwór, znajduje się w stanie nieczytelnej ruiny i położony jest na północnej krawędzi terasy Wolicy.