♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Dwór Ługów
Pierwszy dwór drewniany alkierzowy powstał najprawdopodobniej na przełomie XVII i XVIII w. Za Iżyckich wzniesiony został kolejny, modrzewiowy dwór, który w części dotrwał do czasów dzisiejszych.
Pałac Jabłonna
Aktualny układ parku wskazuje na umiejętność twórcy w łączeniu starego założenia z naturalistycznymi wnętrzami o charakterze krajobrazowym.
Dwór Leśce
Okres międzywojenny był czasem odbudowy majątku. W 1933 r. w wyniku działu rodzinnego większą część majątku przejęli Janina i Bolesław Studziński, którzy zostali faktycznymi gospodarzami do chwili upaństwowienia.
Dwór Jaroszewice
Drewniany dwór zbudowany został w XIX wieku przez ród Zarańskich. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodził m.in. drewniany dwór i park ze stawem.
Pałac Garbów
W części północnej znajdowało się zaplecze ogrodnicze i zabudowania gospodarcze wraz z częścią południową i wschodnią obejmującą trzy stawy: Irena, Pod Pałacem i Kępa
Dwór Gałęzów
Dwór w Gałęzowie wybudowano około 30 km od Lublina prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego zabudowania. Parterowy dwór powstał z grubych bali modrzewiowych.
Dwór Krężnica Okrągła
Ostatnimi właścicielami była rodzina Kuź­nieckich. Po wojnie w pięknym modrzewiowym dworze znalazł siedzibę ZPOW. Od 1999 roku obiekt znajduje się w rękach prywatnych.
Dwór Dominów
Przebudowa jaką przeprowadzono w latach 1962-1970, doprowadziła do niemal całkowitego zatarcia pierwotnego kształtu budynku i jego walorów zabytkowych.
Dwór Józwów
W 1946 r. dobra zostały rozparcelowane. Dawniej we dworze mieściła się szkoła. Obecnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych i jest w remoncie.
Dwór Dys
Budynek jest parterowy z piętrową częścią środkową, od frontu poprzedzony kolumnowym portykiem, nad któ­rym znajduje się balkon.
Dwór Krasienin
Za jej sprawą dwór w Krasieninie stał się siedzibą Żeńskiej Szkoły Rolniczej. Irena Kosmowska była pedagogiem, działaczką ludową i posłanką na Sejm.
Dwór Ciecierzyn
Dawny ośrodek dworsko-folwarczny usytuowany był po zachodniej stronie głównej drogi. Na pozostałościach murowanego dworu wzniesiony został nowy budynek szkoły.