♕Dwory i Pałace Polski: dwór Wola Żółkiewska I historia
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Woli Żółkiewskiej

Przeczytaj więcej informacji o dworze Zapoznaj się z historią dworu w Woli Żółkiewskiej. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

W miejscowości znajduje się zespół dworsko-parkowy, a w nim: dwór murowany z 1883 r., oficyna murowana przebudowana w 1883 r., rządcówka murowana z końca XIX w., murowana stajnia z końca XIX w. oraz park krajobrazowy założony w 1922 r. W 1930 roku majątek ziemski wynosił 1315 ha i był własnością Augusta Janisławskiego. Przed wybuchem II wojny światowej w jego skład wchodziły: dwór, młyn, oficyna, rządcówka i stajnia.

Obecnie dwór znajduje się w ruinie, rządcówka została odnowiona, a zabudowania gospodarcze nadal są użytkowane.

Źródła wiedzy
  • Ryszard Bałabuch, Andrzej Łuczyński, Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny, cz. 3, powiaty: chełmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, Powiśle-Dęblin 2011.
  • www.teatrnn.pl (udostępniono za zgodą twórców strony).

Tekst: Andrzej Łuczyński, korekta: Patrycja Grygoruk, zdjęcia: Grzegorz Chowicki. (udostępniono za zgodą autora).