powiat krasnostawski
Dwór Wierzchowina
Wieś Wierzchowina położona jest w gminie Żółkiewka. Przed II wojną światową istniały we wsi dwa dwory, w których gospodarzyli ojciec z synem.
Dwór Siennica Różana
Początki Siennicy Różanej sięgają XV wieku. W czasach panowania Władysława Jagiełły wieś podzielona była na mniejsze części.
Dwór Średnia Wieś
Średnia Wieś należała niegdyś do Mostowskich, Rusockich i Preszlów. Znajduje się w niej zespół dworsko-parkowy.
Dwór Siedliska
Właścicielem dóbr był ród Suchodolskich. Piotr Suchodolski miał pięciu synów: Piotra - stolarza chełmskiego, Pawła - cześnika chełmskiego.
Dwór Suchodoły
W 1388 roku jako właściciele są wymienieni Sulko z Giełczwi i Maciej z Suchodołów - sędzia Ziemi Lubelskiej. W XVI i XVII wieku dobra te nadal należały do rodu Suchodolskich.
Dwór Płonka
Płonka po raz pierwszy wzmiankowana była w 1359 roku w akcie pierwszego rozgraniczenia ziem lubelskiej i chełmskiej.
Pałac Stryjów
Stryjów jest wsią leżącą w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, nad rzeką Wolicą na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.
Dwór Ostrzyca
W 1540 roku starostą dóbr tarnogórskich, w skład których wchodziła Ostrzyca był kasztelan krakowski i starosta krasnostawski Jan Tarnowski.
Pałac Krasnystaw
Pałac w Krasnymstawie został wybudowany w pierwszej połowie XVII wieku przez biskupa chełmskiego Stanisława Gomolińskiego.
Pałac Olszanka
W Olszance znajduje się zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 4 hektarów. W jego skład wchodzi pałac klasycystyczny z pierwszej połowy XIX wieku.
Dwór Krasnystaw
Krasnystaw w epoce jagiellońskiej stał się najprężniejszym ośrodkiem Ziemi Chełmskiej.
Dwór Olchowiec
W Olchowcu znajduje się zespół dworsko-parkowy. Dwór pochodzi z I połowy XIX wieku i jest murowany.