♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Pałac Jankowo
Główną część korpusu przykryto dachem mansardowym. Przy środkowym ryzalicie wysuwa się taras z zejściem do ogrodu. Później dostawiono ażurową, żeliwną werandę.
Dwór Sople
Do XIX wieku wieś Sople była folwarkiem, która należała do wielkich dóbr z siedzibą w Małdytach. W 1900 roku majątek wyodrębniono.
Pałac Barzyna
W 1310 roku i 1374 roku dobra rycerskie w Barzynie zostały nadane, lecz często zmieniały właścicieli. Od 1560 roku aż do 1829 roku były w posiadaniu rodu von Bodeck.
Pałac Karkajmy
W 1312 roku biskup Eberhard z Nysy nadał rycerzom (którzy byli braćmi) Bando i Tulegedowi trzydziesto-łanowy obszar w celu założenia na nim wsi folwarcznej.
Pałac Mieduniszki Wielkie
Miediuniszki Wielkie należą do dawnego majątku ziemskiego. Były one niegdyś własnością rodu von Farenheid.