powiat krasnostawski
Dwór Nowiny
Około 1860 roku z dóbr ziemskich Krzywe w Nowinach został wydzielony obszar na zespół dworsko-parkowy.
Dwór Fajsławice
Wieś Fajsławice powstała na początku XIII wieku. Nazywała się wówczas Chwalisławice.
Dwór Maszów Górny
W końcu XVIII wieku właścicielami Maszowa Górnego byli Kobylańscy, a na początku XIX wieku Żyrzyńscy.
Dwór Dworzyska
W 1930 roku majątek ziemski należał do Stanisława Domosławskiego. Dwór znajduje się w złym stanie, ale jest zabezpieczony i zamknięty.
Dwór Maszów Dolny
Maszów pojawia się po raz pierwszy w spisie podatkowym dawnego województwa ruskiego w 1564 roku jako Maszow.
Dwór Dąbie
Zespół dworski w Dąbiu pochodzi z 1848 roku. Dwór jest murowany i otoczony pozostałościami parku o powierzchni 3 hektarów.
Dwór Łopiennik Podleśny
Przed wojną dwór służył jako letnia rezydencja Michała Okońskiego znanego lekarza z Warszawy urodzonego w Łopienniku.
Dwór Bzowiec
Bzowiec został założony na początku XV wieku, a jego nazwa pochodzi od nazwy rośliny „bez". Fakt, że dziedzice Bzowca przebywali przy dworze królewskim.
Dwór Łopiennik Dolny
Po raz pierwszy wzmianki o Łopienniku pojawiają się w zapisach kronikarskich z XIII wieku, kiedy książę Leszek Czamy pokonał Jaźwingów.
Dwór Bończa
W miejscowości znajduje się dwór z przełomu XVIII i XIX wieku. Pierwotnie był on parterowy wybudowany w stylu klasycystycznym.
Dwór Krupe
Przed 1779 rokiem Jan Michał Rej - starosta nowokorczyński - rozpoczął budowę dworu. Jego budowa został ukończona po 1782 roku.
Dwór Białka
W 1930 roku majątek ziemski Białka należał do dziedzica Dernałowicza. W Białce znajduje się dwór z drugiej połowy XIX wieku.