Dwory i Pałace Polski: dwór Szczypkowice I historia
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Szczypkowicach

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Szczypkowicach. Miłego czytania!

Historia

Pierwsza wzmianka o Szczypkowicach pochodzi z 1469 roku. W dokumentach z owego roku istnieje zapis, że majątek został nadany jako lenno braciom Klausowi i Lorenzowi von Stojentin przez książąt zachodniopomorskich. W 1523 roku jako właściciele wymieniani są: Jurgen i Petern Stojentin. Poprzez małżeństwo Barbary Anny von Stojentin i Ottona von Podewils. Na początku XVIII wieku wieś przeszła w ręce rodu von Podewils i należała do nich do 1796 roku. W 1804 roku majątkiem zarządzał Friedrich von Blankensee. Od tego czasu dobra przechodziły w prostej linii na potomków. Ostatnią właścicielką majątku była wdowa po Luisie von Blankensee, Elisabeth z domu Gandecker.

Pałac znajdujący się w Szczypkowicach został wybudowany w I połowie XIX wieku. Wnętrze budynku uległo zdecydowanej przebudowie.

Źródła wiedzy
  • M. Mazur, H. Soja, Ziemia Słupska - dzieje i kultura: objaśnienia do mapy etnograficzno-historycznej powiatu słupskiego, Słupsk 2003.
  • Program opieki nad zabytkami gminy Główczyce na lata 2009-2012.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcia: Michał Piotrowski, 2021 r.