powiat Słupski
Pałac Poganice
Wcześniejsze nazwy Poganic to: 1569 – Poganitz, 1595 – Pogganitz, 1628 – Pogantze. Jest to dawne lenno rodu von Grumbkow.
Pałac Warblewo
Niemiecka nazwa wsi - Warbelow, pochodzi prawdopodobnie od któregoś z właścicieli o przezwisku warb, czyli wróbel. Wieś po raz pierwszy została wymieniona w dokumencie z 1478 roku jako Verbelow.
Dwór Rzuszcze
Rzuszcze to lenno rodu von Kleist, które wymieniane jest w dokumentach historycznych po raz pierwszy w 1499 roku. Tego roku książę Boguslawa X podarował wieś swojemu radcy Jürgenowi von Kleist, którą bracia Martin i Tetzlaff Puttkamer kupili od krewnych rodziny Damerow.
Pałac Wieszyno
Jest to dawna wieś rycerska wymieniana po raz pierwszy w 1284 roku jako Vesino (inna nazwa Vessin – 1507). Wieszyno wraz z dzisiejszym Redzikowem zostało nadane przez księcia pomorskiego Mestwina II (Mściwoja II) jako lenno dla rodów: von Woyten, von Somnitz i von Krockow.
Dwór Rumsko
Rumsko wraz z Siodłoniem i Równem stanowiły własność lenną rodu von Stojentin. Po raz pierwszy Rumsko wzmainkowane było w 1484 roku. Jako właściciela wymienia się wtedy Laffrentza von Stojentin.
Dwór Stanięcino
Dawna wieś klasztorna o niemieckiej nazwie Stenezin (inne nazwy wsi: Stanchino (1294), Staneszin (1311), Stantin (1723-1766). Po raz pierwszy Stenezin wzmiankowane było w 1281 roku w dokumencie księcia Mszczuja II, który zatwierdził donacje dla klasztoru norbertanek w Słuspku.
Dwór Pustowo
W miejscowości znajduje się park podworski z XIX wieku.
Pałac Rogawica
Pierwsze wzmianki o wsi Rogatcz pochodzą z 1485 roku (późniejsze nazwy: Rogatze (1493), Roggatz (1628). Jej właścicielami od 1493 roku był ród von Bandemer. W 1717 roku właścicielem był Christoph von Bendemer.
Dworek Przewłoka
Pierwszy zapis historyczny o Przewłoce pochodzi z 1426 roku. Wtedy to władze słupska dla bezpieczeństwa żeglugi na Słupi wykupiły te tereny.
Pałac Redęcin
Po raz pierwszy wzmianka o Rędęcinie (niem. Reddentin) pojawiła się w 1297 roku. Wieś była wtedy własnością rycerza Virchewitz (pochodził on z terenów Pomorza Zachodniego, prawdopodobnie był przodkiem rodu von Woyen).
Dwór Przebędowo
Przebędowo było niegdyś lennem rodu von Podewils i od 1535 roku rodu von Zastrow. W 1735 roku stało się właśnością rodu von Masow, by po 42 latach przejść na własność rodu von Stojentin.
Dwór Krępa Słupska
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1313 roku (Crampen). W 1329 roku obowiązywała inna wersja nazwy – Krampe/Crampe. Zachowała ona charakter słowiański, oznaczała suchą wyniosłość na bagnie.