gmina Główczyce
Dwór Rzuszcze
Rzuszcze to lenno rodu von Kleist, które wymieniane jest w dokumentach historycznych po raz pierwszy w 1499 roku. Tego roku książę Boguslawa X podarował wieś swojemu radcy Jürgenowi von Kleist, którą bracia Martin i Tetzlaff Puttkamer kupili od krewnych rodziny Damerow.
Dwór Będziechowo
Nazwa wsi pochodzi od imienia typu Będzieciech. W dokumentach była wiemieniana jako Bansekow (1569) czy Bansechow (1628). Jest to dawny majątek rycerski, który należał do tak zwanych Dóbr Smołdzińskich.
Dwór Rumsko
Rumsko wraz z Siodłoniem i Równem stanowiły własność lenną rodu von Stojentin. Po raz pierwszy Rumsko wzmainkowane było w 1484 roku. Jako właściciela wymienia się wtedy Laffrentza von Stojentin.
Dwór Żoruchowo
Żoruchowo (niem. Sorchow) wzmiankowane było już w 1493 r. Początkowo było lennem rodu von Janitz i von Bandemer. W 1717 roku jako właściciele wymieniani są m. in.: Peter Gentzlaff von Janitz i Asmus von Bandemer.
Dwór Przebędowo
Przebędowo było niegdyś lennem rodu von Podewils i od 1535 roku rodu von Zastrow. W 1735 roku stało się właśnością rodu von Masow, by po 42 latach przejść na własność rodu von Stojentin.
Pałac Wykosowo
Wykosowo (niem. Vixow) wzmiankowane było po raz pierwszy w dokumentach historycznych w 1315 r. Wówczas margrabia Waldemar von Brandenburg Kasimir (Casimir) Svenzo otrzymał wieś jako lenno.
Pałac Pobłocie
Pobłocie w 1485 roku stanowiło własność rodu von Tessen i należało do tzw. dóbr smołdzińskich, które obejmował dziesięć wsi. Po śmierci Swantesa von Tessen w 1608 roku i wygaśnięciu tego rodu majątek przeszedł na księżnę Erdmunt, żonę Jana Fryderyka.
Pałac Wolinia
Wieś Wolinia (niem. Wollin) wzmiankowana była po raz pierwszy w 1313 r. Dobra wolińskie od 1457 do 1888 r. należały do rodu von Puttkamer. Następnie przeszły w ręce rodu Filipa von Braunschweiga z Podola Wielkiego.
Dwór Drzeżewo
Historia rodu Wobeserów mówi, że majątek w Drzeżewie należał do nich już w XV wieku. Według Karla-Heinza Pagela w 1736 roku Drzeżewo kupił "tajny minister stanu" (der Geheime Staatsminister) Adam Ludwig von Blumenthal.
Pałac Wielka Wieś
Wieś wzmiankowana była w dokumentach już w 1284 roku Była ona lennem rodu von Stojentin, nadanym i potwierdzonym przez kolejnych książąt pomorskich w latach: 1564, 1618 i 1621.
Dwór Ciemino
Pierwsza wzmianka o Cieminie pochoidzi z 1401 roku. Od 1519 roku było w posiadaniu rodu von Stojentin. W1634 roku Martin von Stojentin przekazał wieś Albrechtowi von Puttkamera. Kolejnym właścicielem był Ewald von Puttkamer.
Dwór Szczypkowice
Pierwsza wzmianka o Szczypkowicach pochodzi z 1469 roku. W dokumentach z owego roku istnieje zapis, że majątek został nadany jako lenno braciom Klausowi i Lorenzowi von Stojentin.