♕Baza DIPP: dwory i pałace woj. pomorskie
Dwór Czernin
Przed domem znajdował się owalny trawnik z wyodrębnionymi klombami kwiatów, który oddzielał murek obrośnięty bluszczem od zajazdu.
Dwór Człuchów
Pierwsze zapisy nazwy Człuchowa pochodzą z czasów krzyżackich. To właśnie Krzyżacy w 1308 roku zajęli Pomorze Gdańskie, a w 1312 roku wykupili Człuchów.
Pałac Poganice
Wcześniejsze nazwy Poganic to: 1569 – Poganitz, 1595 – Pogganitz, 1628 – Pogantze. Jest to dawne lenno rodu von Grumbkow.
Pałac Gockowo
Gockowo wzmiankowane jest już w 1367 roku jako Gotzkow. Wówczas Gockowo stanowiło dobra rycerskie z nadania wielkiego mistrza Winricha von Kniprode.
Dwór Kiełpino Górne
Kiełpino Górne to obecnie osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Kokoszki. Dawna wieś w dokumentach po raz pierwszy pojawia się w czasach panowania krzyżackiego.
Dwór Zawada
Pierwsza wzmianka o wsi Zawada pochodzi z 1362 roku. W 1682 roku w Zawadzie gospodarowali Krzysztof Wysocki, Ludwik Narociński, Ostrowski, Kłosiński i Wolszlagier.
Pałac Mniszchów, Gdańsk
Pałac znajdujący się na Długich Ogrodach został zbudowany w latach 1751-1760 jako rezydencja marszałka królewskiego, starosty grudziądzkiego Jerzego Wandalina Mniszcha.
Dwór Pietrzykowo
Pietrzykowo wymieniane jest w opisie granic w 1313 roku jako wieś szlachecka. W 1608 roku została zakupiona przez Petera Gotberg.
Dwór Schwabego, Gdańsk
Jeżeli chodzi o samą Dolinę Schwabego, znajdującą się w Oliwie to istniała ona już przed 1597 rokiem. Swoją nazwę zawdzięcza gdańskiemu rajcy Jakubowi Schwabe.
Dwór Stare Gronowo
Wieś Stare Gronowo istniała już w XIV wieku. Dwór znajdujący się w Starym Gronowie pochodzi z połowy XIX wieku.
Dwór Matarnia
Dwór w Gdańsku Matarni znajdujący się przy ulicy Agrarnej 2 został zbudowany w 1890 roku. Istnieje przypuszczenie, iż na terenie folwarku znajdował się niegdyś inny dwór.
Dwór Skowarnki
Poznaj historię dworu w Skowarnkach w województwie pomorskim.