♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Dwór Drzewiarza Gościcino
Pierwsze wzmianki o Gościcinie pochodzą z 1600 roku (inne źródła wskazują wiek XV). Mimo swojej niedługiej historii wieś posiadała aż 4 obiekty o charakterze dworskim.
Dwór Pustowo
W miejscowości znajduje się park podworski z XIX wieku.
Dwór Rzuszcze
Rzuszcze to lenno rodu von Kleist, które wymieniane jest w dokumentach historycznych po raz pierwszy w 1499 roku. Tego roku książę Boguslawa X podarował wieś swojemu radcy Jürgenowi von Kleist, którą bracia Martin i Tetzlaff Puttkamer kupili od krewnych rodziny Damerow.
Dworek Przewłoka
Pierwszy zapis historyczny o Przewłoce pochodzi z 1426 roku. Wtedy to władze słupska dla bezpieczeństwa żeglugi na Słupi wykupiły te tereny.
Dwór Rumsko
Rumsko wraz z Siodłoniem i Równem stanowiły własność lenną rodu von Stojentin. Po raz pierwszy Rumsko wzmainkowane było w 1484 roku. Jako właściciela wymienia się wtedy Laffrentza von Stojentin.
Dwór Przeradz
Przeradz przywilej lokacyjny otrzymał w 1411 roku przez Krzyżaków. O tej miejscowości oraz dworze niegdyś się w niej znajdującym brakuje informacji.
Dwór Rokitki
Rokitki w 1505 roku były lennem rodów von Pirch i von Münchow. W 1766 roku w wyniku tarapatów finansowych ówczesnych właścicieli majątek przeszedł na własność Friedricha von Somnitz.
Dwór Przebędowo
Przebędowo było niegdyś lennem rodu von Podewils i od 1535 roku rodu von Zastrow. W 1735 roku stało się właśnością rodu von Masow, by po 42 latach przejść na własność rodu von Stojentin.
Pałac Radusz
W Raduszu znajduje się pałac murowany z 1836 roku i park z pierwszej połowy XIX wieku.
Pałac Warblewo
Niemiecka nazwa wsi - Warbelow, pochodzi prawdopodobnie od któregoś z właścicieli o przezwisku warb, czyli wróbel. Wieś po raz pierwszy została wymieniona w dokumencie z 1478 roku jako Verbelow.
Dwór Raciniewo
Za polskich czasów, czyli w połowie XVI wieku Raciniewo należało do Dęgrowskiego, który posiadał cztery łany ziemi, do Waldego (również cztery łany) i do Bornosche (dwanaście łanów).
Pałac Wieszyno
Jest to dawna wieś rycerska wymieniana po raz pierwszy w 1284 roku jako Vesino (inna nazwa Vessin – 1507). Wieszyno wraz z dzisiejszym Redzikowem zostało nadane przez księcia pomorskiego Mestwina II (Mściwoja II) jako lenno dla rodów: von Woyten, von Somnitz i von Krockow.