♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Dwór Podkomorzyce
Podkomorzyce były niegdyś lennem rodu von Puttkamer. W 1690 roku jako właściciel wymieniany jest Georg von Puttkamer. W 1854 roku kolejnym właścicielem majątku został Otto von Puttkamer, który sprzedał dobra baronowi Wilhelmowi von Puttkamer z linii Grumbkow.
Dwór Mydlita
Dnia 29 marca 1765 roku Mydlitę nabył baron Wawrzyniec Henryk Puttkamer od porucznika Antoniego Krzysztofa Ossowskiego za sumę 13 tysięcy talarów w złocie lub 14 900 talarów w srebrze.
Dwór Czarna Dąbrówka
W 1457 roku jako właściciel Czarnej Dąbrówki wymieniany jest Martin von Puttkamer. Kolejnym właścicielem w 1517 roku został członek rodu von Zitzewitz.
Dwór Mikorowo
W 1301 roku Mikorowo było w posiadaniu wicehrabiego ze Sławna. W 1330 roku w źródłach historycznych jako właściciela wymienia się: Woylaus de Micorow (cytat oryginalny).
Dwór Bochówko
Bochówko było lennem rodziny Lietzen w 1704 roku. Kolejnym właścicielem był Peter Jürgen von Puttkamer, a następnie Klaus Kurt von Pirch.
Dwór Kozin
Brakuje informacji o historii wsi oraz o dworze.
Dwór Ząbinowice
Ząbinowice po raz pierwszy wzmiankowane były w 1335 roku jako Sambinow, później w 1350 roku - Gergesdorf, 1686 roku - Zombinowice i 1747 roku - Żąbinowice. Znajdował się tu dwór, wybudowany w 1868 roku.
Dwór Karwno
Część Karwna była lennem rodu von Pirch. W dokumentach z 1523 roku jako właściciela wymienia się Jurgena von Pirchen (von Pirch). Druga część majątku należała do rodu von Wobeser.
Dwór Świątkowo
Brakuje informacji o historii Świątkowa oraz o dworze, który się tu znajdował. Według rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) w Świątkowie znajdował się zespół dworski z I połowy XIX wieku, w jego skład wchodził dwór i park.
Dwór Gogolewo
Brakuje informacji o historii wsi i dworku, który w nim się znajduje.
Dwór Sierzno
Wieś pierwszy raz była wzmiankowana w 1303 roku jako Villa Syreno w dokumencie, który potwierdzał przywilej lokacyjny. Założycielami Sierzna (niem. Zerrin) byli gdańscy mieszczanie Janusz i Marquard.