♕Baza DIPP: dwory i pałace woj. pomorskie
Pałac Wyczechy
Pałac w Wyczechach został wybudowany na początku XX w. Pierwszym jego właścicielem był niemiecki feldamrszałek, znany jako pogromca armii rosyjskiej podczas I wojny światowej.
Dwór Role
Poznaj historię dworu w Rolach w województwie pomorskim.
Pałac Bińcze
Pałac istniejący niegdyś w Bińczu powstał w 1884 roku. Po zakończeniu się II wojny światowej znajdowała się w nim szkoła. Niestety spalił się w 1973 roku.
Dwór Bukowo
Komtur człuchowski Ludolf Hake w 1352 roku nadał dokument lokacyjny dla wsi Bucholcz sołtysowi Goswyno.
Dwór Suchorze
Wieś Suchorze była niegdyś w posiadaniu rodu von Massow i po raz pierwszy jest wzmiankowana w dokumencie pożyczki z 1478 roku.
Dwór Okunino
Okunino należało niegdyś do rodu von Massow. Dnia 3 czerwca 1632 roku Okunino otrzymał w spadku Leutke von Massow. Przekazał on majątek w 1656 roku swojemu synowi Wernerowi Ludiwkowi von Massow.
Dworek Jeleńcz
O samej wsi Jeleńcz nie zachowało się wiele informacji. Z jednego źródła dowiadujemy się jednak nieco o właścicielach wsi.
Dwór Kawcze
Pierwsza udukomentowana wzmianka o wsi Kawcze (niem. Kaffzig) pochodzi z 1517 roku. Część majątku była wtedy w posiadaniu rodu von Lettow, a dokładnie należała do Heinricha von Lettow.
Dwór Wołcza Wielka
Wołcza Wielka powstała w XVI wieku i należała do lenna rodziny von Lettow. W 1519 roku została sprzedana Lütcke von Massow i była nieprzerwanie w rękach tej rodziny, aż do ostatniego właściciela Rüdigera von Massow.
Dwór Gołczewo
Wieś Gołczewo wzmiankowana była w dokumentach już w 1252 roku. Z dawnego majątku zachowały się jedynie resztki parku.
Pałac Wiatrołom
Pierwsze wzmianki o Wiatrołomie pochodzą z 1558 roku. W latach 1935-36 majątek częściowo oddano w dzierżawę, reszta została sprzedana a część pozostałych dób zatrzymano.
Pałac Chlebowo
Chlebowo wzmiankowane było w 1877 roku jako Kornburg. Murowany pałac z Chlebowa pochodził z 1921 roku. Został on zburzony w 2000 roku.