♕Baza DIPP: dwory i pałace woj. mazowieckie
Dwór Brudnice
Poznaj historię dworu w Brudnicach w województwie mazowieckim.
Dwór Radonie
Radonie w XVIII wieku należały do Kłopockich, w tym w 1783 roku do Macieja Kłopockiego.
Dwór Chociszewo
Prawdopodobnie w XV wieku Chociszewo było własnością Wincentego Giżyckiego herbu Gozdawa. W XIX wieku przeszło na własność Lewockich.
Pałac Grzmiąca
Wieś Grzmiąca była kiedyś częścią Słubicy. W XVIII wieku należała do Skulskich, w tym w 1783 roku do Ignacego Skulskiego, pisarza ziemskiego grodzkiego.
Dwór Moszna - Wieś
Poznaj historię dworu w Mosznej (Wieś) w województwie mazowieckim.
Dwór Mężenin
Mężenin należał niegdyś do rodziny Mężńskich. W XVIII wieku majątek należał do kilku drobnych właścicieli.
Dwór Dziadkowskie
Dziadkowskie w XVI wieku były częścią dóbr Woźniki. W XVII wieku majątek należał do Mleczków.
Dwór Drozdy
Drozdy były własnością Jezierskich w 1783 roku. W 1909 roku majątkiem zarządzał Leon Bigoszyński-Łazucki.
Dwór Kłudzienko
Poznaj historię dworu w Kłudzienku w województwie mazowieckim.
Pałac Ojrzanów
Ojrzanów w XVI wieku należał do Ojrzanowskich, w tym w 1526 roku do Jana Ojrzanowskiego. W późniejszym czasie właścicielem był Piotr Goryński.
Dwór Puczyce
Puczyce są po raz pierwszy wzmiankowane w dokumentach z 1493 roku. Wówczas właścicielem był Rafał Raczko.
Dwór Strugi
Strugi w XVIII wieku były własnością Łuszczewskich, w tym w 1783 roku kasztelana rawskiego Macieja Łuszczewskiego. W drugiej połowie XIX wieku właścicielami majątku była rodzina Kronenbergów.