♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Dwór Stążki
Zachowany zabytek, posiada ślady swojej pierwotnej, średniowiecznej architektury w postaci gotyckiej piwnicy datowanej na XIV wiek, znajdującej się w części wschodniej budowli.
Dwór Olszynka, Gdańsk
Gdy Olszanka została włączona do miejscowości Gdańsk na północ od dzisiejszego założenia folwarcznego powstała kolonia domków o kolumnie szkieletowej, która istnieje do dziś. Folwark należał do rodziny Neufeldtów do 1945 roku.
Dwór Jaroszewice
Drewniany dwór zbudowany został w XIX wieku przez ród Zarańskich. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodził m.in. drewniany dwór i park ze stawem.
Pałac Czerniki
W 1258 roku książę pomorski Sambor II zapisał wieś cystersom z Pogódek, którzy później przenieśli się do Pelplina.
Pałac Jankowo
Główną część korpusu przykryto dachem mansardowym. Przy środkowym ryzalicie wysuwa się taras z zejściem do ogrodu. Później dostawiono ażurową, żeliwną werandę.
Dwór Mon Plaisir, Gdańsk
Dwór Mon Plaisir od zachodu zamykał oś widokową Wielkiej Alei Lipowej- rzędy identycznych, regularnie posadzonych drzew wzdłuż drogi prowadzącej do Wrzeszcza o niebagatelnych rozmiarach, które były chlubą wszystkich gdańszczan.
Pałac Barzyna
W 1310 roku i 1374 roku dobra rycerskie w Barzynie zostały nadane, lecz często zmieniały właścicieli. Od 1560 roku aż do 1829 roku były w posiadaniu rodu von Bodeck.
Dwór Jeziorno
Budynek z prostokątną wieżą pokryty został żółtą i czerwoną cegłą. Majątek to dawne dobra rycerskie. W średniowieczu spełniał funkcje dworu komturów dzierzgońskich.
Dwór Gałęzów
Dwór w Gałęzowie wybudowano około 30 km od Lublina prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego zabudowania. Parterowy dwór powstał z grubych bali modrzewiowych.
Pałac Kopice
Historia majątku w Kopicach z przed XIV wieku nie jest nam znana. Od 1360 roku Kopice były siedzibą rodu von Borswitz.
Dwór Zakoniczyn, Gdańsk
Dane budowniczego dworu nie są znane. Wiadome jest jednak, iż w czasach swojego rozkwitu majątek liczył 251 ha gruntów rolnych i należały do niego również Łostowice. Był własnością pruskiego rodu Wandtów. Ostatnim właścicielem był Artur Wandt.
Dwór Koślinka
Według napisanej przez dr F.W.F Schmitta i wydanej w 1868 roku "Geschichte des Stuhmer Kreises" nazwa wsi pochodzi od nazwy wierzb, które porastają ten podmokły teren.