♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Dwór Gisiel
Dwór w kształt litery E o mansardowej konstrukcji dachu zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku. Na przedniej część elewacji znajdował się ryzalit z trójkątnym szczytem z okulusem w polu.
Pałac Bychawa
Dziś wartość zabytkowa tego miejsca jest znikoma, poza fragmentami pałacowych ruin oraz ukształtowaniem terenu z zarysem dawnych fos i częścią stawów.
Dwór Czernin
Przed domem znajdował się owalny trawnik z wyodrębnionymi klombami kwiatów, który oddzielał murek obrośnięty bluszczem od zajazdu.
Dwór Boduszyn
Budynek jest parterowy, z filarowym gankiem o trójkątnym szczycie od frontu i dwuspadowym dachem.
Dwór Dominów
Przebudowa jaką przeprowadzono w latach 1962-1970, doprowadziła do niemal całkowitego zatarcia pierwotnego kształtu budynku i jego walorów zabytkowych.
Dwór Bystrzyca
W trakcie remontu budynku zniknęły, opisane w 1921 r. w pamiętniku Marii Rojowskiej, sztukaterie, kolumny w salonie oraz lustra.
Dwór Dys
Budynek jest parterowy z piętrową częścią środkową, od frontu poprzedzony kolumnowym portykiem, nad któ­rym znajduje się balkon.
Dwór Babin
We dworze mieściła się początkowo szkoła i poczta. W 1946 r. przejął go Państwowy Zakład Hodowli Roślin, a w latach 80. XX w. Kombinat Ogrodniczy w Leonowie.
Dwór Ciecierzyn
Dawny ośrodek dworsko-folwarczny usytuowany był po zachodniej stronie głównej drogi. Na pozostałościach murowanego dworu wzniesiony został nowy budynek szkoły.
Dwór Żulin
Dawniej istniał także inny dwór, ale pozostało po nim tylko miejsce. Obecnie dwór jest przebudowany i zamieszkany, ale park nadal zostaje zaniedbany.
Pałac Bystrzyca Nowa
Posiadał dwie kondygnacje, budynek mieszkalny, głębokie piwnice i otoczony był murem obronnym. Wjazd na dziedziniec prowadził przez wysoką wieżę.
Dwór Zagroda
W całość założenia wchodzą dodatkowo rozległe stawy potęgujące jego malowniczość. Jest to wymarzony zakątek do spacerów i wypoczynku.