♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Dwór Boguszewo
Boguszewo to teren istniejącej do 1921 roku Dąbrówki Szlacheckiej. Wieś posiada trzynastowieczną metrykę.
Dwór Krasienin
Za jej sprawą dwór w Krasieninie stał się siedzibą Żeńskiej Szkoły Rolniczej. Irena Kosmowska była pedagogiem, działaczką ludową i posłanką na Sejm.
Dwór Ługów
Pierwszy dwór drewniany alkierzowy powstał najprawdopodobniej na przełomie XVII i XVIII w. Za Iżyckich wzniesiony został kolejny, modrzewiowy dwór, który w części dotrwał do czasów dzisiejszych.
Pałac Czarnylas
Wieś ucierpiała poważnie w wojnach ze Szwedami (1655 - 1660), w czasie których prawdopodobnie zaginął dokument osadczy.
Dwór Leśce
Okres międzywojenny był czasem odbudowy majątku. W 1933 r. w wyniku działu rodzinnego większą część majątku przejęli Janina i Bolesław Studziński, którzy zostali faktycznymi gospodarzami do chwili upaństwowienia.
Dwór Tropy Sztumskie
Budynek gorzelni w Tropach zachował się w dobrym stanie i częściowo pełni dziś funkcję mieszkalną. Pozostałe zabudowania gospodarcze są w ruinie lub nie istnieją.
Pałac Garbów
W części północnej znajdowało się zaplecze ogrodnicze i zabudowania gospodarcze wraz z częścią południową i wschodnią obejmującą trzy stawy: Irena, Pod Pałacem i Kępa
Dwór Święty Zdrój , Gdańsk
Spod wzgórza zwanego Sobótką wypływa potok Studzienecki, którego źródła służyły do produkcji wody stołowej, popularnej nie tylko w Gdańsku, eksportowanej do północnych Niemiec.
Dwór Krężnica Okrągła
Ostatnimi właścicielami była rodzina Kuź­nieckich. Po wojnie w pięknym modrzewiowym dworze znalazł siedzibę ZPOW. Od 1999 roku obiekt znajduje się w rękach prywatnych.
Pałac Jabłonna
Aktualny układ parku wskazuje na umiejętność twórcy w łączeniu starego założenia z naturalistycznymi wnętrzami o charakterze krajobrazowym.
Dwór Józwów
W 1946 r. dobra zostały rozparcelowane. Dawniej we dworze mieściła się szkoła. Obecnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych i jest w remoncie.
Dwór Srebrniki, Gdańsk
Na terenie obiektu funkcjonował Specjalistyczny Psychiatryczno-Neurologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej przez około 50 lat.