województwo warmińsko-mazurskie
Pałac Mieduniszki Wielkie
Miediuniszki Wielkie należą do dawnego majątku ziemskiego. Były one niegdyś własnością rodu von Farenheid.
Pałac Karkajmy
W 1312 roku biskup Eberhard z Nysy nadał rycerzom (którzy byli braćmi) Bando i Tulegedowi trzydziesto-łanowy obszar w celu założenia na nim wsi folwarcznej.
Dwór Sople
Do XIX wieku wieś Sople była folwarkiem, która należała do wielkich dóbr z siedzibą w Małdytach. W 1900 roku majątek wyodrębniono.