gmina Choczewo
Pałac Borkowo Lęborskie
Pierwsza wzmianka o Borkowie pochodzi z 1348 r. Jest to dokument nadania przez gdańskiego komtura Gerharda von Stegen za zgodą Wielkiego Mistrza Tusemera Bartoszowi Rossitz.
Pałac Lublewko
Pierwsza wzmianka o Lublewku pochodzi z 1350 r. Było ono już wtedy oddzielone od Lublewa i składało się z dwóch części - A i B. Od 1437 r. do 1628 r. Lublewko było kaszubską gburską wsią.
Dwór Żelazno
Z czasów sprawowania urzędu Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego Carla von Trier pochodzi pierwsza wzmianka o Żelaźnie. 18 czerwca 1378 r. Wielki Mistrz Winrich von Kniprode zezwalał na zmianę majątków.
Pałac Lublewo
Pierwsze wzmianki historyczne o wsi Lublewo (Lüblow) pochodzą z 24 czerwca 1348 r. W dokumencie Krajowego Sądu Lęborsko-Puckiego istnieje zapis, iż dwaj właściciele wsi - Danoke (Daneke) i Matzke (Macke).
Pałac Zwartowo
Pierwsza wzmianka o Zwartowie pochodzi z dokumentu z 6 stycznia 1364 r. W tym roku komtur gdański Zakonu Krzyżackiego Ludeke von Essen nadał rycerzowi Peterowi von Littow (Lettow) ⅓ wsi Swartow (Zwartowo).
Dwór Gościęcino
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z I poł. XIV w. Wtedy ziemie te były pod panowaniem Krzyżaków. W 1523 r. jako właściciela wymienia się jednego z czterech szlachciców z rodu von Jatzkow.
Dworek Słajkowo
Jednym z pierwszych właścicieli był Paul Slavekow. Dokonał on wielu wykroczeń, m.in. był karany za zakłócanie pokoju i bijatyki. W aktach lęborskiego sądu rejonowego w latach 1392-1410 pojawia się aż 17 razy.
Dwór Lubiatowo
W najstarszych dokumentach jakie są nam znane miejscowość ta występuje pod nazwami: Lubbetow, Lübtow, Liptow = wieś wśród lip. W 1437 r. jest ona wymieniana jako posiadłość gburska.
Dwór Przebendowo
Od nazwy miejscowości pochodzi nazwisko rodziny von Prebendow (Przebendowscy). Pierwsze wzmianki o Przebendowie pochodzą z XV wieku, które było wtedy lokowane na prawach staropomorskich.
Dwór Starbienino
W XIV wieku w zapisach ksiąg lęborskiego sądu rejonowego Peter von Sterbenin widnieje jako ukarany karą pieniężną w wysokości jednej marki za niewywiązanie się w terminie ze swoich obowiązków.
Pałac Osieki Lęborskie
Pierwsza wzmianka o Osiekach pochodzi z 25 marca 1284 r. Wymienia się wtedy w dokumencie kapitana von Osseck (Ossecken). Miejscowość należała w tamtym czasie do biskupa kujawskiego.
Dwór Sasino
Pierwsza wzmianka o miejscowości Sasino pochodzi z 1437 roku. Wtedy Sasino było wsią gospodarską.Trzebiatowscy w swoim albumie wskazują na pierwszy dokument, który dotyczy miejscowości z 1527 r.