powiat chełmski
Dwór Zamieście
W 1930 roku majątek ziemski należał do Aleksandry Mari z Jałowieckich Orsetti. Do 1934 roku folwark Zamieście dzierżawiony był przez rodzinę Englertów.
Dwór Staw Pasieka
Pierwsza źródłowa informacja o Stawie pochodzi z 1430 r. W tym czasie osada znalazła się w posiadaniu rodu Niemirów ze Stawu - podczaszych chełmskich.
Dwór Wólka Leszczańska
Mapa dóbr Wojsławickich pochodząca z 1833 roku, która zachowała się do dziś w Muzeum Chełmskim, przedstawia klucz wojsławicki majątków hrabiego Alojzego Poletyły.
Pałac Srebrzyszcze
Pierwszy raz była wzmiankowana w 1405 r. Do XVIII w. dzieliła się na część królewską i prywatną. Srebrzyszcze od 1405 r. było gniazdem rodowym Serebryskich.
Dwór Świerże
Wieś Świerże dawniej nosiła nazwę Staryni. W 1443 roku podkomorzy lwowski i starosta chełmski na mocy przywileju króla Władysława Warneńczyka lokował tu miasto.
Dwór Sielec
O nazwie wsi krążą różne legendy. Jedna z nich głosi, że mieszkańców uśmierciła zaraza (w dawnym słownictwie oznaczało to, że wieś się „wysieliła").
Pałac Myśliwski Zamoyskich, Maziarnia strzelecka
Strzelce-Maziamia przez wiele lat były częścią dóbr Strzelce. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1628 roku.
Dwór Rejowiec Fabryczny
Powstanie miasta jest ściśle związane z funkcjonującą cementownią. Wyrosło ono na gruntach starej, sięgającej swoimi początkami średniowiecza, wsi Stajne.
Dwór Strzelce
Strzelce położone są w gminie Białopole w pobliżu granicy z Ukrainą. Po raz pierwszy wieś wzmiankowana była jako Strzelcze. Około 1588 r. miejscowość należała do dóbr Dubienki.
Pałac Rejowiec
Pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. W 1542 roku Mikołaj Rej na gruntach wsi Kobyle założył wieś Sawczyn.
Dwór Siedliszcze
Późnobarokowy dwór w Siedliszczu został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku przez pułkownika husarii Wojciecha Longina Józefa Węgleńskiego.
Dwór Raciborowice
Majątki Raciborowice, Kurmanów i Zaniże od XVIII wieku stanowiły własność Wyżgów. W 1805 roku odziedziczył go po ojcu Pawle, syn Wincenty.