powiat chełmski
Dwór Strzelce
Strzelce położone są w gminie Białopole w pobliżu granicy z Ukrainą. Po raz pierwszy wieś wzmiankowana była jako Strzelcze. Około 1588 r. miejscowość należała do dóbr Dubienki.
Pałac Rejowiec
Pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. W 1542 roku Mikołaj Rej na gruntach wsi Kobyle założył wieś Sawczyn.
Dwór Siedliszcze
Późnobarokowy dwór w Siedliszczu został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku przez pułkownika husarii Wojciecha Longina Józefa Węgleńskiego.
Dwór Raciborowice
Majątki Raciborowice, Kurmanów i Zaniże od XVIII wieku stanowiły własność Wyżgów. W 1805 roku odziedziczył go po ojcu Pawle, syn Wincenty.
Dwór Staw Pasieka
Pierwsza źródłowa informacja o Stawie pochodzi z 1430 r. W tym czasie osada znalazła się w posiadaniu rodu Niemirów ze Stawu - podczaszych chełmskich.
Dwór Okszów
Wieś Okszów położona jest w gminie Chełm i wymieniana była w źródłach w XVII wieku Pierwszymi znanymi jej właścicielami byli Michał i Zofia Sobolewscy.
Pałac Srebrzyszcze
Pierwszy raz była wzmiankowana w 1405 r. Do XVIII w. dzieliła się na część królewską i prywatną. Srebrzyszcze od 1405 r. było gniazdem rodowym Serebryskich.
Pałac Dorohusk
Znajdowane w okolicy Dorohuska ślady osadnictwa świadczą o tym, że człowiek pojawił się na tych terenach w okresie neolitu.
Dwór Sielec
O nazwie wsi krążą różne legendy. Jedna z nich głosi, że mieszkańców uśmierciła zaraza (w dawnym słownictwie oznaczało to, że wieś się „wysieliła").
Dwór Nowe Chojno
W 1823 roku Antoni Leopold Węgleński - syn Wojciecha, kasztelana chełmskiego - po wykupieniu gruntów od Józefa Podhoryńskiego i innych drobnych posiadaczy szlacheckich założył folwark.
Dwór Rejowiec Fabryczny
Powstanie miasta jest ściśle związane z funkcjonującą cementownią. Wyrosło ono na gruntach starej, sięgającej swoimi początkami średniowiecza, wsi Stajne.
Dwór Mogilnica
Zespół dworski z przełomu XIX i XX w. znajduje się obecnie w rękach prywatnych i jest zadbany.