♕Dwory i Pałace Polski: dwór Strzelce I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Strzelcach

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Strzelcach. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Strzelce położone są w gminie Białopole w pobliżu granicy z Ukrainą. Po raz pierwszy wieś wzmiankowana była jako Strzelcze. Około 1588 r. miejscowość należała do dóbr Dubienki. Od 1507 r. w Strzelcach istniała parafia prawosławna. Nazwa Strzelce używana jest od 1628 r. Od tego czasu do 1834 r. dobra strzeleckie pozostawały w dzierżawie. Pierwszym posesorem był wojewoda bełski Rafał Leszczyński. W 1765 r. Strzelce należały do generała artylerii litewskiej Eustachego Potockiego. W 1770 r. posiadaczem został kasztelan buski - Adam Chołoniewski. W 1771 r. Strzelce znalazły się w posiadaniu łuckiego podkomorzego, Celestyna Czeplica. W 1834 r. dobra Strzelce odkupili od rządu Królestwa Polskiego Józef i Karolina Iżyccy. Od Iżyckich nabył je hrabia Poletyłło, a od niego hrabia Józef Zamoyski.

W 1926 r. Strzelce stanowiły mozaikę narodowościowo-wyznaniową. Mieszkali tu oprócz Polaków, Rusini, Czesi, Żydzi i tzw. Morawiacy. W tym czasie właścicielką folwarku w Strzelcach była Izabela Wydżga. Ostatnimi właścicielami majątku była hrabiowska rodzina Du Chateau.

Dwór

Dworek w Strzelcach jest obiektem pozostałym z przebudowywanego wielokrotnie dworu. Jego obecny kształt w niewielkim stopniu przypomina wygląd z czasów świetności. Budynek jest w kształcie litey Li posiada mało ciekawą architekturę. Park jest oczyszczony i rozparcelowany. W budynku mieściła się szkoła podstawowa. Obecnie obiekt jest opuszczony i niszczeje.

Źródła wiedzy
  • Ryszard Bałabuch, Andrzej Łuczyński, Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny, cz. 3, powiaty: chełmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, Powiśle-Dęblin 2011.

Tekst: Andrzej Łuczyński, korekta: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcia: Andrzej Łuczyński