gmina Gniewino
Dwór Płaczewo
O dworze w Płaczewie nie odnaleźliśmy żadnych wzmianek historycznych.
Dwór Dąbrówka Mała
Dwór już nie istnieje. Po zabudowaniach gospodarczych pozostała jedynie obora i stodoła.
Dwór Jęczewo
O dworze w Jęczewie nie zachowały się żadne wzmianki historyczne.
Dwór Czymanowo
Czymanowo było wsią rycerską należącą do Zalewskiego. Do 1872 r. obowiązywała niemiecka nazwa wsi. W 1873 r. nazwa Czimenau została przez pruskich propagandystów niemieckich zweryfikowana jako zbyt kaszubska.
Pałac Rybno
Pierwsza wzmianka o wsi Rybno pochodzi z 1382 r. W tym roku, dokładnie 11 listopada, komtur gdański Walpot von Bassenheim nadał wiernemu Pantkenowi Marcenowiczowi wieś Rybno na prawie chełmińskim.
Dwór Słuszewo
Słuszewo figuruje w rolniczej księdze adresowej z 1939 roku jako majątek. Najstarszym znanym rodem właścicieli byli von Pasken. Już od najdawniejszych czasów w Słuszewie gospodarowało kilka rodzin.
Dwór Perlino
Perlino w 1337 r. posiadało prawo pomorsko-polskie. W 1457 r. wieś otrzymali trzej kuzynowie Perłowscy od ks. Eryka dok. na Tessin, Perlow i Milchow. Bogusław X potwierdził w 1514 r. dobra Antoniemu Perlow.
Dwór Salino
Salino to wieś, która zaliczana jest do najdawniejszych osad kasztelanii białogardzkiej, późniejszej Ziemi Lęborskiej. Po raz pierwszy wymieniane jest już w XII wieku.
Dwór Lisewo Kaszubskie
Pierwsze wzmianki o Lisewie poznajemy już w XV w. Właścicielami wsi była wtedy szlachecka rodzina Lisewskich. Majątek został ustanowiony na prawie polskim. W 1575 r. majątek został podzielony.
Dwór Mierzynko
Kiedyś występowało pod nazwą Małe Mierzyno (Klein Mersin). Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1392 roku. W tym czasie dwóch mieszkańców Jerogniew i Nikusz złożyli przysięgę wierności.
Dwór Gniewino
W 1364 r. mistrz Zakonu Krzyżackiego Winryk von Kniprode nadał wieś Szczepanowi von Blandzekow. Gniewino (niem. Gnewin) w 1476 r. otrzymały pp. cysterki z pobliskiego Żarnowca od Marcina Roppke.
Pałac Chynowie
Pierwsze wzmianki o majątku Chynowie pochodzą z 1383 roku. Przez kilka wieku był własnością rodu von Chinow. W XVIII wieku kolejnymi właścicielami byli: ród von Prebendow, von Brandt, von Jatzkow i von Rexin.