Dwory i Pałace Polski: pałac Rybno I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Rybnie

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Rybnie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Pierwsza wzmianka o wsi Rybno pochodzi z 1382 r. W tym roku, dokładnie 11 listopada, komtur gdański Walpot von Bassenheim nadał wiernemu Pantkenowi Marcenowiczowi wieś Rybno na prawie chełmińskim. Większość czasu wieś podlegała pod niemiecką bądź pruską administrację. Majątek był własnością rodzin Rybińskich i Przebendowskich. W okresie międzywojennym ludność okolicznych terenów nadgranicznych podlegała intensywnej germanizacji. Po II wojnie światowej Niemców wysiedlono, a w ich miejsce sprowadzono ludność z Kresów. W czasie wojny w pałacu mieścił się szpital niemiecki, a potem gospodarstwo rolne. Trudno o znalezienie jakichkolwiek dokumentów o Rybnie i historii pałacu.

Pałac pochodzi z XIX w. Po wojnie został on przebudowany. Powojenne przebudowy oraz przystosowanie budynku do funkcji mieszkalno-handlowych pozbawiło go pierwotnych cech architektonicznych.

Źródła wiedzy

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcie: Radosław Kamiński (udostępniono za zgodą autora).