Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Poganicach

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Poganicach. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Wcześniejsze nazwy Poganic to: 1569 – Poganitz, 1595 – Pogganitz, 1628 – Pogantze. Jest to dawne lenno rodu von Grumbkow z nadania księcia Eryka Pomorskiego. W XVIII wieku i na początku XIX wieku właścicielami majątku byli Pirchowie. W 1784 roku we wsi znajdował się folwark, młyn wodny i 15 dymów. Od 1825 roku dobra należały do rodziny Rieck i Rieck-Eggebert. Ostatnim przedwojennym właścicielem Poganic był Erich Rieck-Eggebert.

Pałac znajdujący się w Poganicach został zbudowany w 1906 roku. Jest to budynek murowany, o powierzchni użytkowej 1200 metrów kwadratowych. Położony jest na niewielkim wzniesieniu górnego tarasu doliny rzeki Łupawy, w otoczeniu parku. W Poganicach znajduje się także młyn wodny z połowy XIX wieku.

Wirtualny spacer po pałacu

Rafał Czyfał, wirtualny spacer po pałacu, dostępny jest w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej:

Pałac Monbijou w Poganicach

Źródła wiedzy
  • Piotr Konarski, Dolina Łupawy. Rys Geograficzny i ślady kulturowe [w:] Materiały do Poznania Regionalizmu Słupskiego. T. 6, Zbiór materiałów konferencyjnych spotkania pt. "Do czego jest nam potrzebny regionalizm" z dnia 11 września 2002 r. w Słupsku oraz opracowania socjologiczno-regionalistyczne, Słupsk 2003.
  • Alicja Świetlicka, Słownik historyczny miast i wsi województwa słupskiego : przewodnik bibliograficzny, Słupsk 1998

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcia: Włodzimierz Jacek Adamski, www.zamki.rotmanka.com (udostępniono za zgodą autora).