gmina Potęgowo
Pałac Poganice
Wcześniejsze nazwy Poganic to: 1569 – Poganitz, 1595 – Pogganitz, 1628 – Pogantze. Jest to dawne lenno rodu von Grumbkow.
Pałac Grapice
Grapice były niegdyś lennem rodu von Rexin. W 1700 roku majątek zakupił Gneomar Reinhold von Hoym i przekazał go swojej córce. Póżniej Grapice poprzez małżeństwo przeszło na własność rodu von Zitzewitz.
Dwór Nieckowo
Nieckowo w 1519 roku było lennem rodu von Stojentin. W 1628 roku jako właściciela Nieckowa wymienia się Jürgena von Wobeser. Pod koniec XVII wieku swoją część Nieckowa wraz z majątkiem Czerniewiec Peter O. von Stojentin sprzedał Gneomorowi von Hoym.
Pałac Dąbrówno
Dąbrówno (niem. Schöneichen) było najpierw owczarnią majątku Grąbkowo. W 1784 roku została wydzielona kolonia Schönfeld z folwarkiem. Samodzielność uzyskała w 1839 roku i wówczas otrzymała swoją nazwę.
Pałac Malczkowo
Malczkowo od 1575 roku było lennem rodu von Puttkamer. Za sprawą małżeństwa część majątku w 1666 roku przeszła w ręce Martina O. von Massow. W 1718 roku jako właścicieli części majątku wymienia się ród von Massow.
Pałac Grąbkowo
Pierwsze wzmianki o Grąbkowie pochodzą z okresu panowania księcia pomorskiego Ericha (Eryk Pomorski), który wspierał wieś wraz z właścicielami Grumbkowa, Runowa, Żychliny i Roganic.
Pałac Łupawa
Pierwsza wzmianka o Łupawie pochodzi z 1282 roku. Właścicielem był wtedy klasztor w Kołbaczu. Około 1300 roku majątek stał się własnością rycerzy polskich Svenzonen (Święców).
Pałac Głuszyno
Według historii rodu von Rexin Głuszyno należało do nich od 1482 roku. W 1523 roku wieś została sprzedana Joachimowi Ernstowi von Grumbkow. Później jednym z najważniejszych właścicieli był pruski minister stanu Philipp Otto von Grumbkow.
Pałac Karżnica
W latach 1531-1724 Karżnica była w posiadaniu rodu von Chorken. Dokumenty z lat 1575, 1601 i 1605 wymieniają ród von Tessen jako właścicieli. Po śmierci Schwantesa von Tessen majątek przeszedł na własność księżnej Erdmut i rodziny von Chorken.
Dwór Czerwieniec
Pierwsze wzmianki o Czerwieńcu pochodzą z początku XVI wieku W 1518 roku książę Bogusław X z pomorskiej dynastii Gryfitów podarował majątek rodzinie von Stojentin jako lenno. W 1683 roku wdowa po Peterze Otto von Stojentin sprzedała majątek.