♕Dwory i Pałace Polski: dwór Nowiny I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Nowinach

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Nowinach. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Około 1860 roku z dóbr ziemskich Krzywe w Nowinach został wydzielony obszar na zespół dworsko-parkowy. Założono go na wzniesieniu jako regularny ogród, który bez znacznych przekształceń zachował duże walory krajobrazowe do czasów obecnych. Zespół dworsko-parkowy jest cennym przykładem tradycyjnego ogrodu kwaterowego dzielonego alejami i szpalerami drzew liściastych, z zachowaniem cennych obiektów przyrodniczych (lipa drobnolistna i leszczyna turecka) oraz budynku dworu.

Dwór obecnie znajduje się w rękach prywatnych. Park jest zaniedbany.

Źródła wiedzy
  • Ryszard Bałabuch, Andrzej Łuczyński, Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny, cz. 3, powiaty: chełmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, Powiśle-Dęblin 2011.

Tekst: Andrzej Łuczyński, korekta: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcia: Andrzej Łuczyński, 2010 r.