♕Dwory i Pałace Polski: dwór Łopiennik Dolny I historia
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Łopienniku Dolnym

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Łopienniku Dolnym. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Po raz pierwszy wzmianki o Łopienniku pojawiają się w zapisach kronikarskich z XIII wieku, kiedy książę Leszek Czamy pokonał Jaźwingów. Przepływająca przez wieś rzeka Łopa dała początek wiekowemu podziałowi na dwie odrębne miejscowości: Łopiennik Ruski (Dolny) i Łopiennik Lacki (Górny).

Majątek ziemski Łopiennik Dolny należał niegdyś do Antoniego Łaniewskiego.

Zespół dworsko-parkowy jest przykładem harmonijnego połączenia niewielkiej siedziby ziemiańskiej z parkiem położonym na stoku opadającym w kierunku przepływającej rzeki. Zachowany park został ukształtowany w pierwszej połowie XIX wieku. Dotychczas czynny jest układ kwaterowy w przebiegu alei lipowych i grabowych. Dawniej mieściło się w nim nadleśnictwo. Dwór jest opuszczony i niszczeje, a park jest zaniedbany i zarośnięty.

W Łopienniku urodziła się w 1902 roku działaczka komunistyczna Małgorzata Fornalska, nosząca pseudonim Jasia, która przez wiele lat związana była z Bolesławem Bierutem, z którym miała córkę Aleksandrę.

Źródła wiedzy
  • Ryszard Bałabuch, Andrzej Łuczyński, Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny, cz. 3, powiaty: chełmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, Powiśle-Dęblin 2011.
  • www.teatrnn.pl (udostępniono za zgodą twórców strony)

Tekst: Andrzej Łuczyński, korekta: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcia: Grzegorz Chowicki, 2021 r.