Podziel się:

Co oferuje obiekt?

Restauracja

Hotel

Zapoznaj się z historią dworku w Bychowie

Przeczytaj więcej informacji o dworku w Bychowie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Bychowo przez 400 lat był własnością rodu von Bychow. O jednym z pierwszych członków tego rodu informują dokumenty z 1377 roku – rozstrzygnął wtedy pewien spór. W XVIII wieku dobra przeszły na własność rodziny von Lübtow. W 1929 roku majątek należał do Magdy Behrendt. Podzielono go wtedy pomiędzy 25 osadników. Ostatnią niemiecką właścicielką reszty majątku była wdowa po Wilhelmie Wietzerze – pani Martha Wietzer z domu Dressler. Stojący obecnie dworek w Bychowie pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Podczas II wojny światowej został częściowo zniszczony, jednak największej dewastacji dworek uległ w latach 50. i 60. XX wieku. W roku 1989 obiekt został wykupiony przez obecnego właściciela Władysława Brzozowskiego. Budynek został zburzony do fundamentów, a następnie na podstawie ekspertyzy budowlanej oraz dokumentacji fotograficznej, zrekonstruowany w lipcu 1999 roku. Ze starego dworku ocalał jedynie w oryginalnej wersji portyk z zabytkową balustradą. Obecnie znajduje się tutaj hotel oraz restauracja.

W wykazie zabytków nieruchomych do rejestru wpisany jest tylko park dworski. W tabelce poniżej numery rejestrów zabytków dotyczą samego parku.

Źródła wiedzy
  • Urlich Dorow, Zapomniana przeszłość. Upadek pomorskich majątków rolnych na przykładzie powiatu lęborskiego, Gdańsk 2010.
  • Rejestr zabytków nieruchomych – stan na 02.03.2016.
  • www.bychowo.pl 

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcia: wizytacja terenowa 06.06.2015 r.