powiat Sztumski
Dwór Tropy Sztumskie
Budynek gorzelni w Tropach zachował się w dobrym stanie i częściowo pełni dziś funkcję mieszkalną. Pozostałe zabudowania gospodarcze są w ruinie lub nie istnieją.
Dwór Koślinka
Według napisanej przez dr F.W.F Schmitta i wydanej w 1868 roku "Geschichte des Stuhmer Kreises" nazwa wsi pochodzi od nazwy wierzb, które porastają ten podmokły teren.
Dwór Stążki
Zachowany zabytek, posiada ślady swojej pierwotnej, średniowiecznej architektury w postaci gotyckiej piwnicy datowanej na XIV wiek, znajdującej się w części wschodniej budowli.
Dwór Gisiel
Dwór w kształt litery E o mansardowej konstrukcji dachu zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku. Na przedniej część elewacji znajdował się ryzalit z trójkątnym szczytem z okulusem w polu.
Dwór Jeziorno
Budynek z prostokątną wieżą pokryty został żółtą i czerwoną cegłą. Majątek to dawne dobra rycerskie. W średniowieczu spełniał funkcje dworu komturów dzierzgońskich.
Dwór Czernin
Przed domem znajdował się owalny trawnik z wyodrębnionymi klombami kwiatów, który oddzielał murek obrośnięty bluszczem od zajazdu.