gmina Cewice
Dwór Osowo Lęborskie
Osowo Lęborskie jest starą wsią szlachecką. Było ono gniazdem rodowym rodu von Wussow (Ossowscy). Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1360 roku. W 1784 roku właścicielką Osowa była baronowa von der Gaitz.
Dworek Unieszynko
Majątek Unieszynko był podzielony na cztery części (A, B, C i D). Do jego właścicieli należały rodziny: Grubbe (Grubbowie), Plochen, Plochnitz (Płochniccy) oraz Bialk (Białkowie).
Dwór Oskowo
Początki wsi Oskowo sięgają XIV wieku. W akcie granicznym z 1313 roku sporządzonym przez margrabię Waldemara określono granicę pomiędzy państwem krzyżackim a państwem pomorskim.
Pałac Łebunia
Pierwsza wzmianka o wsi Łebunia pochodzi z 1400 roku. Łebunia przez wiele stuleci tworzyła wraz z Cewicami i Maszewem klucz dóbr szlacheckich rodu von Grelle. Najstarsze wzmianki o majątku pochodzą z 1410.
Dwór Maszewo
Maszewo po raz pierwszy jest wymieniane w wykazie powinności wojskowych z okresu 1400-1406. Na podstawie dokumentu wiemy, że miejscowość miała wystawić jednego służebnego na rzecz Zakonu.
Dworek Krępkowice
Pierwsza wzmianka o Krępkowicach pochodzi z 1283 roku, kiedy to książę pomorski Mściwój II wydał akt nadania wsi Mikołajowi Jankowiczowi. Był on protoplastą gdańskiej linii rodu von Janowitz.
Pałac Cewice
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z aktu nadania (1362 roku) przez Winrycha von Kniprode, Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego na prawie magdeburskim czterem osobom.
Pałac Bukowina
Miasto przypuszczalnie zostało założone przez zakon norbertański z klasztoru w Żukowie obok Gdańska. W kościele ewangelickim znajdują się płyty nagrobne byłych właścicieli posiadłości – rodziny von Weiher.
Dwór Okalice
Do dóbr okalickich należały w 1856 roku dwa wyb. Moorkathen i Wolfsherberge. Za czasów krzyżackich Okalice należały do wójtostwa mirachowskiego. Gdańskie tablice woskowe wymieniają Okalice w latach 1368-1429.