Dwory i Pałace Polski: dworek w Krępkowicach I agroturystyka
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworku w Krępkowicach

Przeczytaj więcej informacji o dworku w Krępkowicach. Poznaj jego historię oraz właścicieli. Miłego czytania!

Historia

Pierwsza wzmianka o Krępkowicach pochodzi z 1283 roku, kiedy to książę pomorski Mściwój II wydał akt nadania wsi Mikołajowi Jankowiczowi. Był on protoplastą gdańskiej linii rodu von Janowitz. Majątek Krępkowice przekazał gdański komtur zakonu krzyżackiego Gieselbrecht von Dudelsheim 17 lutego 1362 roku w lenno czterem zamożnym gospodarzom pochodzenia niemieckiego: Seyfried, Domenik, Malzei oraz Vinzken. Prawdopodobnie majątek składał się wtedy z czterech części o różnych nazwach. Do końca XVIII wieku właściciele często się zmieniali. W roku 1799 część A majątku została zakupiona przez pana von der Osten (właściciel Janowic). Z kolei w latach 1862-1864 ta sama rodzina nabyła kolejne części: B, C i E. Zostały one w roku 1892 dołączone do majoratu Janowice. Ostatnim niemieckim właścicielem majątku w 1945 roku był hrabia Rüdiger von der Osten. W latach 60-tych XIX wieku hrabia von Osten wybudował neoklasyczny, kameralny dworek oraz rozbudowała stare założenia parkowe. Natomiast w 1926 wybudowała kolejny dwór myśliwski. Oba dwory stanowią obecnie własność prywatną. Jeden z nich pełni funkcję mieszkalną, natomiast drugi agroturystyczną.

Dworek myśliwski w Krępkowicach powstał jako miejsce dla myśliwych, którzy byli zapraszani przez ówczesnych właścicieli wsi na polowania. Miejsce to było dość popularne, ponieważ tereny na których położony jest dworek obfitowały w zwierzynę łowną. Po II Wojnie Światowej budynek należał do Lasów Państwowych. W latach 90. był opustoszały i ulegał powolnemu niszczeniu. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych, jest odrestaurowany i pełni funkcje agroturystyczne.

Źródła wiedzy
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Urlich Dorow, Zapomniana przeszłość. Upadek pomorskich majątków rolnych na przykładzie powiatu lęborskiego, Pruszcz Gdański 2010.
  • Piotr Skurzyński, Radosław Kamiński Dziedzictwo kulturowe Północnych Kaszub.
  • Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice, Cewice 2014.
  • www.dworek-krepkowice.pl 

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcie wykonał: Radosław Kamiński