powiat Lęborski
Dwór Niebędzino
Pierwsza wzmianka o Niebędzinie pochodzi z dokumentu opisującego Redkowice z 1335-1341 roku. Pierwszymi znanymi z kart historii właścicielami majątku byli Pierzchowie (Pirchowie).
Dworek Gęś
Gęś po raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumentach z 1347 roku. Jest to dawna siedziba rodu Wejherów. W 1377 roku jako właściciel wymieniany jest Wejher von der Gaus. Później majątek musiał przejść w inne ręce.
Dwór Maszewko
Pierwsza wzmianka o Maszewku pochodzi z 1334 roku. Do 1945 roku wieś stanowiła własność prywatną, należącą do rodziny Röpków.
Dwór Pogorzelice
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 18 lub 20 listopada 1379 roku. Pogorzelice były wsią szlachecką należącą do rodu von Grumbkow. W 1426 roku nabył ją jeden z członków rodziny von Stojentin.
Dwór Janisławiec
Pierwsza wzmianka o Janisławicu pochodzi z 1876 roku. Dotychczasowy sołtys Grzeforz utowrzył tu folwark. Powstanie owego folwarku wiąże się z okresem uwolnienia chłopów od pańszczyzny i przyznania warstwom nieszlacheckim praw do posiadania ziemi.
Dwór Pogoroszewo
Pierwsza wzmianka o Pogorszewie pochodzi z roku 1340 z dokumentu opisującego granice Redkowic. Wówczas właścicielem był niejaki Sobiesław (Sobeslaus). W 1353 roku komtur gdański nadał połowę wsi Wojciechowi.
Dwór Wojciechowo
Brakuje informacji o tym obiekcie.
Dwór Rybki
Przypuszczalnie wieś związana jest ze szlacheckim rodem Rybków (Repken, Ripke, Ropke). Co najmniej od 1507 r. (akt lenny wystawiony przez księcia szczecńskiego Bogusława X) Rybki należały do Lęborka.
Dwór Komaszewo
Brakuje informacji o tym obiekcie.
Dwór Obliwice
W 1374 roku wieś lokowana była na prawie niemieckim. Cztery lata później komtur gdański Walpold von Bassenheim wystawił dokument nadający czcigodnemu Vicke cztery z czterdziestu łanów wioski.
Dwór Górka
Brakuje informacji o tym obiekcie.
Dwór Krępa Kaszubska
W 1382 roku wieś lokowana była przez Krzyżaków na prawie niemieckim jako własność państwowa.