♕Baza DIPP: dwory i pałace woj. łódzkie
Dwór Kaszewy Dworne
W II poł. XVIII w. Kaszewy Dworne oraz kilka przyległych wsi były własnością Jana Krosnowskiego. W 1785 r. sprzedał on je Feliksowi Kretkowskiemu. W 1828 r. dobra odziedziczył małoletni syn Feliksa, Włodzimierz Kretkowski.
Pałac Juliusza Roberta Kindermanna Łódź
Rodzina Kindermannów przybyła do Polski w latach 30. XIX w. z Warnsdorf, miasteczka na pograniczu Łużyc i Czech. Początkowo Franz Kindermann z żoną Wilhelminą z domu Kindt osiedlił się w Warszawie, dopiero potem przeprowadzili się do Łodzi.
Dwór Świniary
Przed 1805 r. Świniary „A” należały do Ignacego Grabskiego, a Świniary „B” do Antoniego Łęckiego. Później właścicielami byli Gradomscy i Witulscy. W 1817 r. stały się własnością Ignacego Krosnowskiego, prezesa rady powiatu orłowskiego.
Dworek Feliksa Oyrzanowskiego Kutno
Dr Feliks Piotr Oyrzanowski urodził się 15 czerwca 1872 roku w Słomkowie Mokrym w powiecie sieradzkim jako syn Feliksa Tymoteusza Józefa Oyrzanowskiego i Konstancji Karońskiej.
Dwór Wola Pierowa
Na przełomie XVI i XVII w. Wola Pierowa należała do rodziny Magnuskich. W 1706 r. Kazimierz Magnuski ożenił się z Marianną z Kucińskich. W 1736 r. Wola majątek należał do Aleksandra Magnuskiego, a od 1797 r. do Jana Magnuskiego.
Pałac Karola Poznańskiego Łódź
W 1834 r. do Łodzi przybył Kalman Poznański – pochodzący z kujawskiego Kowala żydowski kramarz, farbiarz i kupiec. Wraz ze swoją liczną rodziną zamieszkał on na Rynku Starego Miasta.
Dwór Miłonice
Pierwsze wzmianki o Miłonicach pochodzą z XIII w. Od XV do XVIII w. Miłonice należały do rodziny Miłońskich. Najbardziej znanymi jej przedstawicielami byli: Piotr – podstoli łęczycki, Mikołaj – podczaszy i stolnik łęczycki, Władysław – podstoli i cześnik łęczycki, Jan – kanclerz kapituły gnieźnieńskiej i Władysław – arcybiskup.
Pałac Maurycego Poznańskiego Łódź
W 1834 r. do Łodzi przybył Kalman Poznański – pochodzący z kujawskiego Kowala żydowski kramarz, farbiarz i kupiec. Wraz ze swoją liczną rodziną zamieszkał on na Rynku Starego Miasta.
Dwór Bielawki
Na przełomie XVIII i XIX w. Bielawki należały do Tytusa Pawła Ligęzy Kurdwanowskiego herbu Półkozic – komornika ziemi gostynińskiej, sędziego grodzkiego sochaczewskiego, łowczego, cześnika gąbińskiego, sędziego grodzkiego łęczyckiego i deputata na Trybunał Piotrkowski.
Dwór Dobrzelin
Najstarsza wzmianka na o Dobrzelinie pochodzi z XII w. z Bulli Gnieźnieńskiej z 1137 r. Dobrzelin w XIV i XV w. był własnością Słońskich herbu Doliwa, a w XVI w. Żychlińskich. W II poł. XVIII w. należał do Jana Bratoszewskiego herbu Sulima.
Pałac Gustawa Adolfa Kindermanna Łódź
Rodzina Kindermannów przybyła do Polski w latach 30. XIX w. z Warnsdorf, miasteczka na pograniczu Łużyc i Czech. Początkowo Franz Kindermann z żoną Wilhelminą z domu Kindt osiedlili się w Warszawie, dopiero potem przeprowadzili się do Łodzi.
Dwór Świechów
Do połowy XIX w. majątek Świechów wchodził w skład dóbr oporowskich i należał kolejno do Oporowskich, Sołłohubów, Korzeniewskich, Pociejów, Oborskich, a od 1837 r. do Tomasza Orsettiego.