♕Baza DIPP: dwory i pałace woj. łódzkie
Pałac Gierłaty Kutno
W XIV w. Kutno należało do Kucieńskich vel Kucińskich herbu Ogończyk. Andrzej Kucienski w 1386 r. otrzymał przywilej targowy od Siemowita IV i to właśnie te datę uznaje się za początek powstania miasta, ponieważ nie zachował się przywilej lokacyjny.
Dwór Sójki
W XVI i XVII w. Sójki były własnością Sójeckich herbu Grzymała, a w XVIII w. Mikorskich herbu Ostoja. Jan Chryzostom hrabia Mikorski brał czynny udział w wojnach napoleońskich. Miał syna Romana, który poślubił córkę księcia de Rovigo pannę Savary.
Dwór Klonowiec Stary
W XV i XVI w. Klonowiec należał do rodziny Klonowskich herbu Grzymała. Pod koniec XVIII w. był własnością Ludwika Wieszczyckiego, po śmierci którego przejął go syn Rudolf Józef Wieszczycki.
Dwór Bielice
Do 1799 r. Bielice należały do Antoniego Brochockiego – szambelana JKM, kawalera Orderu św. Stanisława, od którego odkupił je Florian Bardziński – podczaszy, sędzia pokoju powiatu orłowskiego.
Dwór Łanięta
W XV i XVI w. Łanięta były własnością dziedziców Kutna Kucieńskich. W II poł. XVIII w. majątek oraz przyległe folwarki należały do rodziny Gałęzowskich. Ewa Gałęzowska poślubiła Ignacego Kossowskiego, któremu sprzedała Łanięta.
Dwór Jankowice
Na przełomie XVIII i XIX w. Jankowice były własnością kilku rodzin szlacheckich: Stanisława i Pawła Dobków, Wojciecha Kossowskiego, Rocha Kossowskiego i innych. Wszystkie części kupił i połączył w 1819 r. Józef Kretkowski, starościc przedecki.
Dwór Kalinowa
W II poł. XVIII w. Kalinowa była własnością rodziny Szamowskich. W 1796 r. Mateusz Szamowski kupił ją od Tomasza Turskiego. Gdy zmarł w 1835 r. majątek po nim odziedziczyły jego córki.
Dwór Skłóty
Przed 1791 r. Skłóty były własnością Jana Chełstowskiego i Antoniego Grabskiego. Ci sprzedali go Stanisławowi Morzkowskiemu. Część majątku (Skłóty B) kupił Stanisław Jaksa Dobek. Po jego śmierci odziedziczyły go dzieci.
Dwór Cygany
Cygany należały do rodziny Cygańskich herbu Prus I. Protoplastą rodu był Jan Olszowski-Cygański, który w 1448 r. ożenił się z Kachną Warszycką i zamieszkał w jej folwarku Cygany. Syn Jana, Paweł Cygański, był pisarzem grodzkim łęczyckim.
Pałac Rembelińskich Krośniewice
Krośniewice do 1864 r., w którym zostały uwłaszczone, były miastem prywatnym zależnym od dziedzica, posiadającym jednak własny samorząd. Od II poł. XV w. do poł. XVIII w. były własnością rodu Szczawińskich herbu Prawdzic.
Dwór Siemianów
Z Siemianowa wywodzi się ród Siemianowskich herbu Grzymała, którego najbardziej znanymi przedstawicielami są: Florian - pisarz ziemski gostyniński i Marcin – sędzia grodzki wieluński, kasztelan, starosta szczercowski.
Dwór Orłów
Orłów już od czasów średniowiecznych leżał przy ważnej sieci dróg. Już w II poł. XIII w. istniała tu nad Bzurą fortalicja drewniano-ziemna, której pozostałością jest grodzisko stożkowe.