powiat drawski
Pałac Siemczyno
W XVI stuleciu spór ze starostą drahimskim o Siemczyno toczyła rodzina Golczów (von der Goltz). Już w 1292 r. Golczowie mieli zakupić Siemczyno od rycerskiej rodziny von Besskow.