gmina Damnica
Pałac Łojewo
Początkowo jedna z części Łojewa stanowiła lenno rodu von Stojentin. Wynika to z dokumentu z 1476 roku, który jako właściciela wymienia Lorenza von Stojentin.
Pałac Damnica
Damnica wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1407 r. Pierwszymi właścicielami dóbr damnickich byli pomorscy feudałowie von Stojentin. W 1469 r. bracia Klaus i Lorenz von Stojentin otrzymali nadanie od księcia Eryka.
Dwór Łebień
Pierwsza wzmianka o Łebieniu pochodzi z 1274 roku z dokumentu wystawionego przez księcia Mszczuja II (Mestwina) dla klasztoru w Kołączu, w którym zatwierdza darowizny na jego wyposażenie.
Pałac Karżniczka
Karżniczka wzmiankowana była po raz pierwszy w latach 1493 oraz 1538 kiedy właścicielami był ród von Bandemer (m .in. Thomas von Bandemer). W 1546 roku książę Branim IX nadał majątek kapitanowi Bartholomäus von Schwave.
Dwór Damno
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z kronik z 1325 roku. Damno składało się niegdyś z dwóch części zwanych Wandisch Dammen i Gross Dammen. Pierwsza część zamieszkana była przez Kaszubów, a w drugiej mieszkali niemieccy koloniści.
Pałac Bobrowniki
Bobrowniki to stare lenno rodu von Ziztewitz, które zostało poświadczone nadaniami w 1485 i 1529 roku. Do XIX wieku właścicielami dóbr była rodzina von Somnitz. W 1809 roku majątek nabył Ernst Gustaw von Mitzlaff.
Dwór Święcichowo
Wieś wzmiankowana była już w 1523 roku. Należała do rodu von Stojentin i von Kleist. Przez pewien czas majątek był w posiadaniu Sebastiana von Belling. Od 1858 roku Święcichowo stało się własnością rodziny von Holz.