powiat pucki
Dwór Świecino
Nazwa miejscowości kojarzy się głównie z bitwą z 17 września 1462 roku, kiedy to rycerstwo zakonne pod dowództwem Fritza von Ravenecka uległo polskim oddziałom Piotra Dunina.
Dwór Połczyno
Wieś pierwotnie książąt pomorskich, następnie zakonu krzyżackiego. Dnia 1 marca 1378 roku prawo chełmińskie nadaje wsi wielki mistrz Zygfryd Walpot von Bassenheim. Folwark założył w poł. XVI wieku starosta pucki Jan Zawadzki.
Dwór Szary Dwór
Na starych mapach znajdujemy w tym miejscu nazwę Neuhof , co oznaczałoby Nowy Dwór. Teren ten został zmeliorowany przez sprowadzonych w 1599 roku przez Jana Wejhera osadników holenderskich.
Dwór Poczernino
Po budynku dworu w Poczerninie zostały dziś tylko fotografie. Spory budynek z czerwonej cegły rozebrano w 2012 roku.
Dworek Sławutowo
Dworek Św. Antoniego a właściwie współczesna kwatera agroturystyczna stylizowana na dworek, spełniający funkcję spokojnego miejsca pod imprezy rodzinne, okolicznościowe ze smaczną domową kuchnią.
Dwór Mechelinki
Mechelinki po raz pierwszy wymieniane są w źródłach z 1288 roku. Mściwój II 31 grudnia tego samego roku zezwolił klasztorowi cystersów w Oliwie na posiadanie dwóch łodzi, z których jedna miała cumować w Trzęsawicach, a druga w Mechelinkach.
Dwór Żelistrzewo
O Żelistrzewie dowiadujemy się już w XIII wieku. Dziedzicem wsi był Gustaw Below. Za czasów krzyżackich osada należała do komturstwa gdańskiego. W 1469 r. król Kazimnierz zapisał Ściborowi i jego braciom za wierne usługi 500 grz. na Żelistrzewo.
Dwór Łyśniewo
O dworze z Łyśniewa wiemy niewiele, pozostały po nim nieliczne zdjęcia ukazujące stan degradacji zabytku (obalone drzewo przyśpieszyło zniszczenie budynku). Natomiast o obszarze dworskim Łyśniewo pierwsze informacje datuje się na 1552 rok.
Dwór Smolno
W samym centrum wsi przy głównej drodze stoi stary kaszubski dwór z białymi ścianami i czarnym szkieletem konstrukcji belek. Przed 1270 r. wieś była własnością Eufrozyny, małżonki księcia Świętopełka.
Dwór Brudzewo
O wsi Brudzewo dowiadujemy się po raz pierwszy w 1285 roku, kiedy to książę Mściwój podarował wieś klasztorowi św. Klary w Gnieźnie. Następnie w 1376 bracia Stanisław i Mikołaj, synowie Alberta z Łebcza, przekazali wieś komturowi gdańskiemu.
Dwór Radoszewo
Kolejna znamienita własność rodowa z nieistniejącym dziś już dworem. W 1394 r. odnotowano pierwszą informację o Radoszewskich, potem przypisani do wsi byli Łyśniewscy z Parszkowa (1776-1909).
Pałac Starzyński Dwór
Na terenie tym w VII-XIII wieku znajdowało się grodzisko wczesnośredniowieczne. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1224 r., kiedy to Świetopełk potwierdził posiadanie klasztoru oliwskiego.