powiat pucki
Pałac Sulicie
W latach 1180-1220 znajdujemy pierwsze wzmianki o Sulicicach. W 1400 r. był to już majątek rycerski na prawie polskim. Gniazdo rodowe Sulickich - kaszubskiej szlachty rodowej herbu Mora i herbu Korona.
Pałac Kłanino
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1285 r. i dotyczy nazwy Clenin. Ostatni polski właściciel to niejaki Ustarbowski (1835-38). Od 1838 r. do 1945 r. majątek rozwijał się pod zarządem rodu von Grass.
Dwór Słuchowo
O wsi Słuchowo położonej przy trasie wojewódzkiej Wicko-Krokowa wiemy niewiele, jeszcze mniej o samym dworze. Po oryginalnym obiekcie pozostała zabytkowa brama.
Dwór Kosakowo
Po raz pierwszy wzmianka o Kosakowie pojawia się w 1224 r. roku jako jedna z posiadłości oliwskich. Przechodziła ona z rąk klasztoru norbertanek w Żukowie do rąk klasztoru cystersów w Oliwie.
Dwór Sławoszyno
W 1423 roku wieś nabyły norbertanki z Żarnowca. Dworek w centrum wsi zbudowany został na przełomie XVIII/XIX wieku. Wieś znana jako miejsce urodzenia Floriana Ceynowy- twórcy regionalizmu kaszubskiego.
Dworek Brzyno
Wśród wczesnośredniowiecznych grodów ważnym ośrodkiem był ten w Sobieńczycach. Stanowił on miejsce lokalnej władzy do powstania ok. połowy XII wieku pomorskiej dynastii książęcej.
Dwór Prusewo
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1342 roku i dotyczy granic klasztoru żarnowieckiego. W 1623 roku jest w rękach Gneomara Reinholda Krokowskiego, później pełni rolę tzw. królewszczyzny.
Dwór Mosty
W 1210 roku Mosty zapisała księżniczka Świnisława klasztorowi panien w Żukowie. Te z kolei ustąpiły majątek cystersom w Oliwie w 1316 roku. Inne źródła podają, że wieś odebrali cystersi do Świętopełka już w 1224 roku.
Dwór Parszkowo
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z ok. 1400 roku. Było to gniazdo rodowe Parszkowskich, od 1755 r. własność Donimirskich, potem Łyśniewskich (po 1776 r.). Od 1846 r. była siedzibą Koziczkowskich spod Mirachowa.
Dwór Puck
Puck (niem. Putzig) niegdyś występowało w dokumentach również pod nazwami: Putze i Pisecz (1277), Puczse i Putsk (1288) oraz Pucz (1289). Puck jest starą osadą słowiańską.
Dworek Lubocino
Żelazkowo było niegdyś folwarkiem należącym do majątku rycerskiego Redkowice. Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego Dietrich von Altenburg przekazał owe ziemie w lenno Janowi de Pirch.
Pałac Krokowa
Do 1308 roku brakuje źródeł historycznych, które dotyczą Krokowej oraz innych majątków (z wyłączeniem Jeldzina) należących do dóbr krokowskich w XIV i XV wieku. Sama wieś prawdopodobnie ukształtowała się w XIV wieku.