Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Świecinie

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Świecinie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Nazwa miejscowości kojarzy się głównie z bitwą z 17 września 1462 roku, kiedy to rycerstwo zakonne pod dowództwem Fritza von Ravenecka uległo polskim oddziałom Piotra Dunina. Z 3,5 tys. wojsk krzyżackich poległo ok. tysiąca, w tym sam Raveneck, pochowany w kościele w Żarnowcu. Inscenizację tej bitwy od kilku lat można obejrzeć w sierpniu na polach na skraju wsi. W miejscowości tej znajdował się budynek dworski, niestety zburzony przed kilku laty. Obecnie znajduje się tam odbudowana stodoła, która służy lokalnej społeczności jako miejsce spotkań.

Źródła wiedzy
  • Opracowanie tekstu: Radosław Kamiński, w tym:
    Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928.
  • Gmina Puck…Piękno odkryte. 20-lecie samorządu, red. Jan P. Dettlaff, Puck-Bydgoszcz 2010.
  • Radosław Kamiński, Szlakiem dworów i pałaców Północnych Kaszub, Wejherowo 2006.
  • Franciszek Mamuszka, Ziemia Pucka. Przewodnik Krajoznawczy, Warszawa 1989.
  • Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po ziemi kaszubskiej, Lwów-Warszawa 1924.
  • Franz Schultz, Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego z 1907 r., tłumaczenie z 2011 r., Gdańsk-Wejherowo.
  • Piotr Skurzyński, Radosław Kamiński, Dziedzictwo kulturowe Północnych Kaszub, Wejherowo 2008.

Zdjęcie: Radosław Kamiński (udostępniono za zgodą autora).