Dwory i Pałace Polski: pałac Starzyński Dwór I historia
Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Starzyńskim Dworze

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Starzyńskim Dworze. Miłego czytania!

Historia

Na terenie tym w VII-XIII wieku znajdowało się grodzisko wczesnośredniowieczne. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1224 r., kiedy to Świetopełk potwierdził posiadanie klasztoru oliwskiego. W 1453 r. na terenie folwarku założono sad owocowy, a w 1522 r. uruchomiono młyn. Po 1772 r. po kasacie klasztoru przechodzi na własność króla pruskiego jako domena królewska. W 1823 r. dobra kupuje Friedrich Gustaw von Grass, który po otrzymaniu w 1852 r. tytułu szlacheckiego na miejscu dworu buduje pałac neogotycki (wg projektu Stülera, vide Rzucewo). W latach 80-tych XIX w. zarządza majątkiem jego syn Leo Grass, po 1918 r. Rybiński. Niestety podczas II wojny światowej w lutym 1942 r. pałac spłonął, a po wojnie w majątku działał PGR Cetniewo, od 1952 r. SHR Łebcz.

Jednym z śladów po świetności dawnego majątku jest wieża bramna z chorągiewką z 1556 roku oraz położony nieopodal majątku grobowiec rodziny von Grass.

Źródła wiedzy
  • Opracowanie tekstu: Radosław Kamiński, w tym:
  • Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928.
  • Gmina Puck…Piękno odkryte. 20-lecie samorządu, red. Jan P. Dettlaff, Puck-Bydgoszcz 2010.
  • Radosław Kamiński, Szlakiem dworów i pałaców Północnych Kaszub, Wejherowo 2006.
  • Franciszek Mamuszka, Ziemia Pucka. Przewodnik Krajoznawczy, Warszawa 1989.
  • Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po ziemi kaszubskiej, Lwów-Warszawa 1924.
  • Franz Schultz, Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego z 1907 r., tłumaczenie z 2011 r., Gdańsk-Wejherowo.
  • Piotr Skurzyński, Radosław Kamiński, Dziedzictwo kulturowe Północnych Kaszub, Wejherowo 2008.