Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Szarym Dworze

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Szarym Dworze. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Na starych mapach znajdujemy w tym miejscu nazwę Neuhof , co oznaczałoby Nowy Dwór. Teren ten został zmeliorowany przez sprowadzonych w 1599 roku przez Jana Wejhera osadników holenderskich. Co do dworu, to pozostałością po nim są jedynie zabudowania chłopskie. Natomiast w miejscu, gdzie dawniej znajdował się dwór, nie znajduje się absolutnie nic. Podobnie w samych Karwieńskich Błotach, brak śladów po Karwenhof, czyli Karwieńskim Dworze, który zapewne istniał nie tylko na starych mapach.

Źródła wiedzy
  • Opracowanie tekstu: Radosław Kamiński, w tym:
    Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928.
  • Gmina Puck…Piękno odkryte. 20-lecie samorządu, red. Jan P. Dettlaff, Puck-Bydgoszcz 2010.
  • Radosław Kamiński, Szlakiem dworów i pałaców Północnych Kaszub, Wejherowo 2006.
  • Franciszek Mamuszka, Ziemia Pucka. Przewodnik Krajoznawczy, Warszawa 1989.
  • Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po ziemi kaszubskiej, Lwów-Warszawa 1924.
  • Franz Schultz, Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego z 1907 r., tłumaczenie z 2011 r., Gdańsk-Wejherowo.
  • Piotr Skurzyński, Radosław Kamiński, Dziedzictwo kulturowe Północnych Kaszub, Wejherowo 2008.

Zdjęcie: Radosław Kamiński (udostępniono za zgodą autora).