powiat pucki
Dwór Sławutówko
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1277 roku. Około połowy XVII wieku właściciele Sławutówka - Wejherowie wystawili na sprzedaż swój dwór. Po nich staje się on własnością króla Jana III Sobieskiego (1685-1697).
Dwór Łebcz
Stary zespół folwarczny, najwcześniejsze informacje o osadzie odnotowano w 1282 r., a już w 1340 r. nabywa ona prawo chełmińskie, które nadał jej komtur von Kniprode. W XIX w. był własnością takich osobistości jak Max Willers.
Pałac Rzucewo
W 1308 r. Rzucewo wchodzi w skład posiadłości kasztelana puckiego, rok później przejął je Zakon Krzyżacki. W 1380 właścicielami Rzucewa byli bracia Mikołaj i Tymoteusz Schoneggke, z kolei w 1466 r. przyłączono je do Prus Królewskich.
Dwór Celbówko
Majątek pomocniczy dla Celbowa nosił nazwę Heinrichshof od Heinrichów- Augusta żyjącego w latach 1798-1882 i Aleksandra (1835-1882). Syn Fritz ur.1872 ożenił się z Erną Blück, z tego związku urodziła się córka Elżbieta.
Pałac Rekowo Górne
Z 1392 roku pochodzi pierwsza wzmianka o wsi, będącej własnością Ścibora z Krostkowa. W późniejszym okresie nazwa folwarku widniała na mapach jako Emilshof. W roku 1871 radca Hagen z Sobowidza postawił w centrum wsi pałac.
Pałac Celbowo
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1298 r. W 1394 r. prawa chełmińskie nadał wsi Celbowo komtur gdański Jan Rumpenheim, w rękach zakonu pozostała do 1454 r., później jako wieś królewska. W roku 1565 Celbowo zostaje nadane Ludwigowi.
Dwór Osłonino
W 1366 roku Wielki Mistrz Winryk von Kniprode nadał dobra Oslanyno Szymonowi z Osłaszewa. Nieco później, w 1418 r. folwark klasztorny z karczmą i młynem obejmuje klasztor kartuzów.
Dwór Żarnowiec
W 1220 r. książę pomorski Świętopełk zatwierdza klasztorowi w Oliwie dobra nadane przez jego poprzedników – w tym wsi Sarnowitz. W 1342 r. wielki mistrz Ludolf Kȍnig ponownie zatwierdza klasztorowi dobra oraz określa granice.
Dwór Mieroszyno
Pod koniec XIII wieku książę Mestwin II wpisał Mieroszyno jako darowiznę dla Jarosława -puckiego sędziego w zamian za wierzchowca, zapewne wyjątkowego. W 1364 r. ziemie nadano Maciejowi Brüne.
Dwór Wierzchucino
Dobra wierzchucińskie przynależały do klasztoru w Żarnowcu od 1257 roku. Sama wieś położona na skraju północno-zachodnim jeziora Żarnowieckiego, była wsią graniczną.
Dwór Mechowo
Mechowo kojarzy się głównie z jedynymi na tej szerokości geograficznej grotami wapiennymi oraz zabytkowym kościółkiem ryglowym z 1742 r. leżącym na Szlaku Kościołów Północnych Kaszub.
Dwór Tyłowo
Pierwotny folwark Tyłowo należał do majątku Lubocino. Pierwsze wzmianki o wsi dotyczyły kaplicy św. Sebastiana z 1340 roku, która popadła w ruinę za czasów protestanta Czapskiego około 1678 roku.