gmina Izbica
Dwór Wirkowice
W 1653 r. istniał we wsi dwór, bu­dynki dworskie: obora, gumno, browar i winnica oraz młyn o 2 kołach, sad i pasieka.
Pałac Stryjów
Stryjów jest wsią leżącą w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, nad rzeką Wolicą na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.
Pałac Tarnogóra
Na uwagę zasługuje wystrój samego holu, gdzie znajduje się mauretańskie przejście arkadowe, zakończone drewnianą, profilowaną ramą i dwiema kolumienkami.
Dwór Ostrzyca
W 1540 roku starostą dóbr tarnogórskich, w skład których wchodziła Ostrzyca był kasztelan krakowski i starosta krasnostawski Jan Tarnowski.
Pałac Orłów Murowany
Znaną budowlą we wsi jest klasycystyczny pałac hrabiego Kickiego, przekazany w testamencie na rzecz wspólnoty wiejskiej.
Dwór Dworzyska
W 1930 roku majątek ziemski należał do Stanisława Domosławskiego. Dwór znajduje się w złym stanie, ale jest zabezpieczony i zamknięty.
Dwór Orłów Murowany
Obecny dwór, znajduje się w stanie nieczytelnej ruiny i położony jest na północnej krawędzi terasy Wolicy.