♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Dwór Krasnystaw
Krasnystaw w epoce jagiellońskiej stał się najprężniejszym ośrodkiem Ziemi Chełmskiej.
Dwór Du Chateau, Hrubieszów, 3 Maja 11
Na ulicy 3 Maja znajduje się dworek Du Chateau, jeden z najciekawszych zabytków Hrubieszowa.
Dwór Siennica Różana
Początki Siennicy Różanej sięgają XV wieku. W czasach panowania Władysława Jagiełły wieś podzielona była na mniejsze części.
Pałac Olszanka
W Olszance znajduje się zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 4 hektarów. W jego skład wchodzi pałac klasycystyczny z pierwszej połowy XIX wieku.
Dwór Siedliska
Właścicielem dóbr był ród Suchodolskich. Piotr Suchodolski miał pięciu synów: Piotra - stolarza chełmskiego, Pawła - cześnika chełmskiego.
Dwór Olchowiec
W Olchowcu znajduje się zespół dworsko-parkowy. Dwór pochodzi z I połowy XIX wieku i jest murowany.
Dwór Płonka
Płonka po raz pierwszy wzmiankowana była w 1359 roku w akcie pierwszego rozgraniczenia ziem lubelskiej i chełmskiej.
Dwór Nowiny
Około 1860 roku z dóbr ziemskich Krzywe w Nowinach został wydzielony obszar na zespół dworsko-parkowy.
Dwór Ostrzyca
W 1540 roku starostą dóbr tarnogórskich, w skład których wchodziła Ostrzyca był kasztelan krakowski i starosta krasnostawski Jan Tarnowski.
Dwór Maszów Górny
W końcu XVIII wieku właścicielami Maszowa Górnego byli Kobylańscy, a na początku XIX wieku Żyrzyńscy.
Pałac Kiesewetterów
pałac Kiesewetterów z I poł. XIX w. z ogrodem z XIX w., plebania z 1746 r.
Dwór Maszów Dolny
Maszów pojawia się po raz pierwszy w spisie podatkowym dawnego województwa ruskiego w 1564 roku jako Maszow.