♕Baza DIPP: dwory i pałace woj. lubelskie
Dwór Ciecierzyn
Dawny ośrodek dworsko-folwarczny usytuowany był po zachodniej stronie głównej drogi. Na pozostałościach murowanego dworu wzniesiony został nowy budynek szkoły.
Dwór Żulin
Dawniej istniał także inny dwór, ale pozostało po nim tylko miejsce. Obecnie dwór jest przebudowany i zamieszkany, ale park nadal zostaje zaniedbany.
Pałac Bystrzyca Nowa
Posiadał dwie kondygnacje, budynek mieszkalny, głębokie piwnice i otoczony był murem obronnym. Wjazd na dziedziniec prowadził przez wysoką wieżę.
Dwór Zagroda
W całość założenia wchodzą dodatkowo rozległe stawy potęgujące jego malowniczość. Jest to wymarzony zakątek do spacerów i wypoczynku.
Pałac Bychawa
Dziś wartość zabytkowa tego miejsca jest znikoma, poza fragmentami pałacowych ruin oraz ukształtowaniem terenu z zarysem dawnych fos i częścią stawów.
Dwór Wronówka, Zaburze
Do II wojny światowej w skład majątku wchodził m.in. drewniany dwór wybudowany w latach 30. XX w., ogrodu spacerowego i użytkowego o cechach krajobrazowych.
Dwór Boduszyn
Budynek jest parterowy, z filarowym gankiem o trójkątnym szczycie od frontu i dwuspadowym dachem.
Dwór Wola Żółkiewska
Przed wybuchem II wojny światowej w jego skład wchodziły: dwór, młyn, oficyna, rządcówka i stajnia.
Dwór Bystrzyca
W trakcie remontu budynku zniknęły, opisane w 1921 r. w pamiętniku Marii Rojowskiej, sztukaterie, kolumny w salonie oraz lustra.
Dwór Wirkowice
W 1653 r. istniał we wsi dwór, bu­dynki dworskie: obora, gumno, browar i winnica oraz młyn o 2 kołach, sad i pasieka.
Dwór Babin
We dworze mieściła się początkowo szkoła i poczta. W 1946 r. przejął go Państwowy Zakład Hodowli Roślin, a w latach 80. XX w. Kombinat Ogrodniczy w Leonowie.
Dwór Wierzchowiny
Dwór usytuowany jest na lekkim wzniesieniu wśród otaczają­cego go parku krajobrazowego. Jest to budynek murowany, piętrowy, kry­ty dachem dwuspadowym...